Minister van LVV ontvangt bestuur en directie van CELOS

Minister van LVV ontvangt bestuur en directie van CELOS

12-11-2019

Minister Rabinder Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft het bestuur en de directie van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname, CELOS, ontvangen voor een gesprek. Dit bezoek, welke plaatsvond op maandag 11 november 2019, had als doel de structurele samenwerking te bevorderen tussen het ministerie en het instituut.

Het ministerie en CELOS hebben in januari 2019 een samenwerkings overeenkomst getekend, waarbij op diverse gebieden partijen samen zouden moeten optreden. Deze samenwerkings overeenkomst krijgt nu gestalte. De minister wilt het CELOS nog meer betrekken bij de uitvoering van het beleid.

Het CELOS werd opgericht in 1967 als dependance van de Agrarische Hogeschool Wageningen. Dit instituut heeft ook in het binnenland met Inheemsen en Marrons verschillende activiteiten ontplooid. Er worden ook diensten verleend op laboratoriumgebied zoals bodem- en plantanalyses, gewasbescherming, microbiologische analyses, weefselkweek en houttechnologie.

Het bestuur heeft tijdens dit onderhoud enkele documenten overhandigd aan de minister welke als basis kunnen dienen voor de intensievere samenwerking. De bewindsman heeft het CELOS gevraagd om te komen met een actielijst, zodat samen kan worden nagegaan hoe hun te versterken. Er is wederzijdse ondersteuning toegezegd. Het ministerie heeft intussen het instituut bijgestaan voor een onderzoek naar de diverse cassave rassen.
Partijen onderstrepen het belang van samenwerking ter ondersteuning van het beleid van het ministerie van LVV, om zodoende de landbouw naar grotere hoogten te brengen en uit te groeien naar de voedselschuur van het Caribisch gebied. Hierin is CELOS een niet weg te denken partner. Er zijn gebieden geïdentificeerd waar samengewerkt kan worden.

De CELOS-delegatie bestond uit de voorzitter van het bestuur Hesdy Grauwde, bestuurslid John Bouterse, Robert Power gewezen voorzitter van CELOS, en de directeur Inez Demon. Juliette Collie is thans, namens het ministerie van LVV, toegevoegd aan het bestuur.
Met de waarnemend onderdirecteur van het onderdirectoraat van Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, Maitrie Jagroep, zijn er afspraken gemaakt hoe de intensivering van de structurele samenwerking verder gestalte te geven. Het bestuur van het CELOS heeft de minister uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het instituut. -