Minister Rabin Parmessar van LVV voert onderhoud met Leiding Douane

Minister Rabin Parmessar van LVV voert onderhoud met Leiding Douane

17-09-2019

Minister Rabin Parmessar heeft gister 16 september 2019, een spoed onderhoud gehad met de leiding van de Douane over onduidelijkheden rond de exporten van rijstexporteurs. Het gesprek welke met medewerking van zijn collegaminister Hoefdraad van Financiën is gevoerd heeft plaatst gevonden op het hoofdkantoor van de Douane te nieuwe haven.

De minister bracht dank uit aan de minister van Financiën en de leiding van de Douane voor de goede samenwerking en dat zij in korte tijd bereid gevonden is om dit gesprek te willen voeren.Het ministerie is door de rijstsector benaderd vanwege de gerezen perikelen en daar zij de sector maximaal ondersteuning biedt zij geen keus had om het voortouw te nemen om op het hoogste niveau aandacht te vragen en van gedachte te wisselen hoe deze onduidelijkheden weg te maken.

Enkele van de aangehaalde punten zijn;

-      Verruiming van de tijd van stuffen: Dat de rijst in containers op de haven in Nickerie alleen geladen kunnen worden tussen 08:00 morgens en 12:00 nm, deze regels is volgens de exporteurs niet werkbaar en vroegen zij verruiming van de tijd. Als oplossing voor dit vraagstuk is gekozen om de tijd te verruimen van 07:00 uur des morgens tot en met 18:00 uur des avond.

-      T.a.v. het transporteren van de containers is er een regel dat deze in principe avonds niet mogen rijden, echter is hiervoor als oplossing punt aangedragen dat deze via een goed controlesysteem wel toestemming verkrijgen. Verder wordt voorgesteld om JP’s in te zetten in de tweede fase voor de transparantie.

-      T.a.v. de uitvoertafel zijn er ook afspraken dat de stukken voor 12:00 moeten worden ingediend, in afzonderlijke gevallen mag contact worden opgenomen met de desbetreffende functionaris voor medewerking.-      Verantwoordelijkheidsverklaring, als die doormiddel van een machtiging aan derden getekend kan worden, daarvoor is ook toestemming verleend.

-      T.a.v. de bewakingskosten komen die te vervallen en is toestemming verleend dat de containers na verzegeling met toestemming van de Douane op locatie mogen blijven.De leiding van de dienst deelt mede dat als alles goed zit, in december zij zullen beschikken over een eigen containerscan waardoor de dienstverlening naar de ondernemers kan worden verleend vanuit de haven zelf.

-      T.a.v. het betalen van ambtenaren buiten de regels vroeg minister Parmessar om hem daarin omstandig te informeren en de zaak te rapporteren. De OD Landbouw heeft de opdracht gehad alle inspecteurs te vervangen die zich na onderzoek schuldig hebben gemaakt.

-      T.a.v. het betalen van ambtenaren bij de Douane blijkt echter dat het om een vergoeding gaat die gegeven wordt als gebruikt wordt gemaakt van hun eigen vervoer ten gunstig van de rijstexporteurs.

De partijen waren unaniem eens dat dit onderhoud enige verduidelijking heeft gebracht in de onduidelijkheden die bestonden. De minister werd vergezeld door zijn Beleidsadviseur Arthur Zalmijn, en de Onderdirecteur Landbouw Ashween Ramdin, vanuit de leiding van de Douane zaten aan Inspecteur August van Lobbrecht, Dhr Narain en Mevrouw Ruth Coutinho, en vanuit de staf; Chef Visitatie Nickerie dhr. Van Gennip, Chef groot Paramaribo, dhr. Kuhn, Chef Visitatie Nieuwe Haven, dhr. Simons, Hoofd PMO Harlequin, Aanwezig waren uit de Rijstsector; de vertegenwoordigers van de Vereniging van Rijst Exporteurs, (VRE) Rabin Soechit, namens Manglie rijstbedrijf, Dhr. Bhaagwatpersad Ramadin van Rijstbedrijf Ramadhin en NV Dewtrim, tevens voorzitter van de vereniging verwerkers rijst exporteurs, (VVER) dhr Kromotono vertegenwoorder van Rijstbedrijf In-dia, en dhr. Jaggertnath Jagdes vertegenwoordiger van Rijstbedrijf JaggerRijst.