Minister Rabin Parmessar van LVV ontvangt Ambassadeur van India

Minister Rabin Parmessar van LVV ontvangt Ambassadeur van India

10-10-2019

Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft de Ambassadeur Mr. Mahender Singh Kanyal van India ontvangen voor een onderhoud. Dit onderhoud heeft op 8 oktober plaatsgevonden.

Met de Indiaanse vertegenwoordiger in Suriname is van gedachten gewisseld over de lopende projecten en zijn andere financieringsmodaliteiten besproken, die moeten dienen ter ondersteuning van de agrarische sector in Suriname.
Ambassadeur Kanyal dankte de bewindsman voor de ontvangst en geeft aan dat de bilaterale relatie tussen Suriname en zijn land gekoesterd moeten worden. De Ambassadeur zegt dat de warme banden ook een goede basis vormen voor ontwikkelingen op het gebied van cultuur en onderwijs. Voorts is hij blij met de voortgang van de lopende projecten. Zijn land is bereid waar nodig, die hulp te bieden om de sector te ondersteunen. Hij gaf verder aan welke middelen gealloceerd zijn voor de productiesectoren en welke andere fondsen beschikbaar zijn. Suriname moet zoveel als mogelijk gebruik maken van deze beschikbare middelen en deze dus aanvragen.

Het beleid van minister Parmessar is erop gericht om ondersteunend te zijn naar de totale agrarische sector en daarbij dus mogelijkheden c.q. input te zoeken die ervoor kunnen zorgen dat de productie kan worden verhoogd.