Minister Rabin Parmessar geeft het startsein voor de Matching Grant Call for Expression of Interest

Minister Rabin Parmessar geeft het startsein voor de Matching Grant Call for Expression of Interest

01-10-2019

Het Suriname Agriculture Market Access Project,SAMAP, is een programma van de regering van Suriname onder leiding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, FAO, en gefinancierd door de Europese Unie, EU. SAMAP heeft vandaag 30 september 2019, de lancering gehad van de eerste SAMAP Matching Grant Call for Expressions of Interest. Vanaf vandaag kunnen er aanvragen worden ingediend, om in aanmerking te komen voor de Matching Grants, die het SAMAP-project biedt onder haar Matching Grant Facility,MGF. De grants zullen in de vorm van equipment en landbouw gerelateerde diensten beschikbaar worden gesteld aan landbouwers, verwerkers en agribedrijven, met als doel het stimuleren van verhoogde productieve landbouw- en landbouwverwerkingsactiviteiten.

Gegadigden kunnen inschrijfformulieren en instructies ophalen, om vervolgens hun aanvraag in te dienen voor de Grants die variƫrend tussen USD 5.000 met een uitloopt naar USD 300.000. Om in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de gestelde criteria. Vermeldenswaard is dat er sprake is van een concurrerende fonds, en worden aanvragers dus aangemoedigd door SAMAP om de instructies te volgen, de formulieren goed in te vullen, de opgevraagde bewijs documenten in te leveren, om zo hun kansen te vergroten voor het behalen van een goede score tijdens de evaluatie. Het team van SAMAP zal landelijk infosessies hebben en open dagen houden, betreffende de MGF, om de deelnemers en andere relevante stakeholders te voorzien van informatie.

De Regering van Suriname streeft naar duurzame landbouwontwikkeling voor exclusieve groei en werkgelegenheid, door een verhoogde omzet van groenten, fruit, wortels en knollen, en bosbijproducten alsook duurzame markttoegang voor de boeren en agribedrijven. Verder streef het ministerie naar verbeterde voedselveiligheidscapaciteit en -normen voor de particuliere sector en publieke instellingen. Daarbij zal voldaan worden aan de internationale sanitaire en fytosanitaire eisen, met ondersteuning van boeren, boerenorganisaties en agri-bedrijven, middels het behalen van kwaliteitsproductie eisen en exportcertificering.

Minister Rabin Parmessar heeft de opening verricht van de launch in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de Europese Unie, de FAO en uitgenodigde landbouwers.