Minister Parmesser opent LVV–FAO-ICCA Workshop over Disaster Risk Management and Climate Change

Minister Parmesser opent LVV–FAO-ICCA Workshop over Disaster Risk Management and Climate Change

12-09-2019

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft gister de workshop ‘Disaster Risk Management and Climate Change’ georganiseerd ten behoeve van haar voorlichters. De workshop is onderdeel van een project, waarvoor er een letter of agreement is getekend tussen The Food and Agriculture Organization (FAO) en The Inter- American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA).

In de periode november 2018- augustus 2019 hebben 55 voorlichters geparticipeerd aan veldbezoeken naar de Disaster Risk Management and Climate Smart Agriculture pilotprojecten in het Weg naar Zeegebied, dat als hoog risicogebied wordt getypeerd. Tijdens de veldbezoeken hebben de voorlichters mee kunnen maken wat de risico’s en gevaren zijn als de gevolgen van klimaatveranderingen, en hoe die kunnen leiden tot rampen. Zij hebben kennis gemaakt met Climate Smart technologieën z.a. verhoogd beddensysteem, micro-irrigatiesysteem, regenwater opvang en kassenteelt, die toegepast kunnen worden om risico’s te verminderen. In de workshop Disaster Risk Management and Climate Change, wordt de link gelegd tussen de observaties in het veld en de concepten van Disaster Risk Management and Climate Change. De voorlichters hebben tijdens de workshop geleerd om de basisbegrippen van Disaster Risk Management zich eigen te maken en om de effecten van klimaatverandering op voedselzekerheid leren analyseren.

De workshop is een eerste stap om invulling geven aan de versterking van institutionele en technische capaciteit van het Agriculture Disaster Risk Management Plan. De op woensdag 11 september gehouden workshop is een samenwerking tussen het ministerie, de Wereldvoedselorganisatie FAO, en de Inter-American Institute for Coöperation on Agriculture (IICA).

Klimaatverandering en risicorampen op de wereld hebben een grote impact op de agrarische sector. Orkanen, overstromingen, droogtes, stijgende zeespiegel, toenemende lucht- en

Zee-oppervlaktetemperaturen en vernietiging van ecosystemen, zijn enkele voorbeelden hiervan. Deze issues hebben directe invloed op de garantie van voedselzekerheid voor mens en dier. De workshop is een uitvloeisel van het regional project Improving Technical and Institutional Capacities for Disaster and Climate Risk Management and Sustainable Agriculture in Jamaica, Guyana and Suriname.

Iwan Samoender, Head Researcher en Climate Change Focal Point, heeft door onderzoekingen in de kustvlakte en het binnenland weten vast te stellen wat de grootste bedreigingen voor Suriname zijn als gevolg van de wereldwijde klimaatsverandering. Deze zijn extreme regenval met als gevolg overstroming, extreme droogte, verzilting van landbouwgebieden aan de kust als gevolg van langdurige droogte en indringing van zeeewater. De onderzoeksprojecten waren gericht op het toepassen van nieuwe teelttechnieken, om ondanks te bedreigingen de productie te kunnen garanderen, en daarmee dus ook de voedselzekerheid. In een eerder gehouden regionale workshop in de maand augustus, werd reeds melding hierover gedaan aan de verschillende autoriteiten.

Minister Rabin Parmessar van LVV heeft de opening van de workshop verricht en de voorlichters toegesproken. De bewindsman vroeg om nog meer zichtbaarheid van de LVV’ers en deed vervolgens een beroep op de internationale partners om gericht projecten uit te voeren in het bijzonder ten voordele van de boeren.

Hij deelde hij zijn gehoor mee dat enkele boeren nú al positieve resultaten boeken door de actievere ondersteuning van de LVV-voorlichters. Hij roept de voorlichters op om zich positief te blijven inzetten voor de waarborging van de agrarische sector.