Minister Parmessar voert gesprek met Franse Ambassadeur voor exportmogelijkheden

Minister Parmessar voert gesprek met Franse Ambassadeur voor exportmogelijkheden

01-11-2019

Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft de Residerende Ambassadeur van Frankrijk, Antoine Joly, uitgenodigd voor een gesprek inzake de exportmogelijkheden van Suriname naar Europa.

Tijdens dit gesprek zijn de mogelijkheden besproken over hoe dit zo snel als mogelijk georganiseerd kan worden. De Ambassadeur heeft dit gesprek verwelkomt en heeft daarbij van de gelegenheid gebruikt gemaakt om enkele documenten te overhandigen aan de bewindsman. Deze documenten bevatten de exportregels van goederen die wel en of niet mogen worden geëxporteerd. Tijdens dit bezoek welke op vrijdag 1 november 2019 plaats vond op het ministerie waren ook enkele stafleden van LVV aanwezig.

De minister wil de banden met dit land verder verstevigen en wel op het gebied van de agrarisch sector. De reden hiertoe is omdat Frans-Guyana een duurzame poort voor ons vormt naar Europa. De producten kunnen via ons buurland, het Franse overzeese departement Frans-Guyana”, geëxporteerd worden naar Europa. Suriname heeft reeds jaren, een goede samenwerking met het land Frankrijk op politiek zowel als op geografisch gebied.

De Ambassadeur heeft de minister uitgenodigd om op kort termijn een oriëntatie bezoek te brengen aan het land en gesprekken te voeren met de diensten aldaar om na te gaan wat de voorwaarden zijn om te kunnen exporteren naar Frans-Guyana en eventueel ook naar Martinique en Antiqua.

Minister Parmessar zegt met deze nieuwe mogelijkheid, de agrarische sector nog eens te willen bewijzen dat de regering menens is om haar volledig te ondersteunen. De sector moet actiever betrokken worden en alle kansen benutten die haar kunnen doen bloeien. ‘’Ik zal de sector ten alle tijden betrekken en mee nemen, omdat ik mij verantwoordelijk voelt’’; aldus minister Parmessar in een vraaggesprek met de afdeling voorlichting.