Minister Parmessar ontvangt voorzitter Oemraw van de Surinaamse Padie Boeren Associatie voor regulier onderhoud

Minister Parmessar ontvangt voorzitter Oemraw van de Surinaamse Padie Boeren Associatie voor regulier onderhoud

20-09-2019

Minister Rabin Parmessar heeft vrijdag 20 september 2019, dhr. Harrinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie, voor een regulier onderhoud ontvangen op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Tijdens dit onderhoud is van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen binnen de rijstsector. De bewindsman deelde de voorzitter enkele zaken mee, die hij in een korte periode vanaf zijn aantreden als minister van LVV, gerealiseerd zijn

T.a.v. het inzaaiseizoen spreekt de minister de hoop uit, dat hij spoedig wordt geïnformeerd over het inzaaischema. Dit zal belangrijk zijn voor de rijstsector.

Dhr. Oemraw hield de minister enkele van de problemen vanuit de sector voor;

  • Het aanvoerkanaal voor de boeren ligt plat. De middenstandspolder en Wageningen hebben een tekort aan water. Derhalve wordt voorgesteld om de sluizen 1 x 24 uur open te stellen, zodat er volledig water kan worden gepompt naar de gebieden.
  • Het testen van het water. Het water moet iedere dag gemeten worden, zodat die eventueel kan worden bijgesteld.
  • De Corantijnpolder heeft geen sluisdeur met als gevolg dat het water overloopt.

De voorzitter wilde van de minister weten als de boeren gaan inzaaien of niet. Afhankelijk van de installatie van de waterpompen van Wageningen zullen die reeds in oktober in werking treden. Er zal een proefperiode zijn voor het draaien van de eerste nieuwe pomp. Half november moeten alle 3 pompen in werking zijn. Met de boeren zal worden vergaderd, om hun akkers gereed te maken voor de inzaai periode.

De minister deelde de voorzitter mee dat hij bezig is afnemers te zoeken voor de rijst, hij voert op dit moment gesprekken met 4 landen t.w., Panama, Cuba, Venezuela en Rusland. Hierdoor zullen de boeren een betere padieprijs aangeboden krijgen.

Beleidsadviseur Dhr. Arthur Zaalmijn, die als facilitator vanuit het ministerie voor de rijstsector is aangewezen, vergadert de komende week met alle actoren binnen de sector. Op agenda staat het bespreken van het beheer van de waterschappen en het finaliseren van het inzaaischema. De SPBA-voorzitter was zeer ingenomen met dit onderhoud en bedankte de bewindsman voor de open samenwerking.