Minister Parmessar ontvangt Managing Director FAI Banana Producer voor onderhoud

Minister Parmessar ontvangt Managing Director FAI Banana Producer voor onderhoud

10-08-2019
Minister Rabin Parmessar, van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, heeft vandaag zaterdag 10 augustus 2019, de Managing Director van Food and Argiculture Industries N.V. (FAI Banana Producer) Dhr. Bocquillon Vincent, ontvangen voor een onderhoud op het ministerie. Tijdens dit gesprek zijn er van beide zijde voorstellen op tafel gelegd waarover nog geen besluit is genomen. Minister Parmessar is de mening toegedaan eerst duidelijkheid te hebben over de bedrijfsvoering, alvorens hij concreet kan ingaan op de gedane voorstellen. De bewindsman heeft zijn staf opdracht gegeven, om de nodige documenten te verzamelen. Na het bestuderen van de documenten zal er een vervolg gesprek komen over hoe verder met de voorstellen gepresenteerd door de leiding van voornoemd bedrijf.

Parmessar heeft de bedrijfsleider gevraagd om ook naar andere mogelijkheden uit te kijken die kunnen bijdragen aan het exploiteren van het bedrijf, naast hetgeen zij nu reeds ondernemen. De bewindsman voert aan dat vele zaken onbenut blijven en bedrijven daardoor niet in instaat zijn het hoofd boven water te houden. De meeste bedrijven vallen dan terug bij de overheid voor steun, hierdoor blijven wij in een vicieuze cirkel terecht en het probleem dus onopgelost blijft. Hij wenste totslot de bedrijfsleider heel veel succes toe in zijn verdere bedrijfsvoering.

Bij dit gesprek participeerde naast de minister ook de directeur van LVV Mr. Jairam, Onderdirecteur Landbouw Dhr. Ramdin, Wnd. Onderdirecteur Landbouwkundig,Onderzoek, Afzet en Verwerking. Mevr Jagroep, Wnd. Hoofd Bestrijdingsmiddelen Mevr. van Dijk, Coordinator Parastatalenbedrijven Dhr. Kalka, en de Beleidsadviseur Dhr. Tsang- A -Tsoi

Afdeling Media en Voorlichting van het Ministerie LVV