Minister Parmessar onderkent noodzaak voor aanpassing wetgeving m.b.t. zaaizaad

Minister Parmessar onderkent noodzaak voor aanpassing wetgeving m.b.t. zaaizaad

11-11-2019

Minister Parmessar onderkent de noodzaak voor aanpassing wetgeving met betrekking tot zaaizaad. Nog dit seizoen zal het Anne van Dijk rijstonderzoekscentrum (ADRON), samen met de Westland Sama Group starten met de inzaai van 150 hectare areaal aan de Larecoweg en lijn 2 Wageningen in het district Nickerie voor de productie van elite zaaizaad. Zaterdag jongstleden werd door de Sama group de laatste hand gelegd aan de droge grondbewerking om na het inlaten van water, te starten met de natte grondbewerking gevolgd door de inzaai.

Minister Rabin Parmessar heeft zaterdagmiddag polshoogte genomen van deze activiteiten aan de Larecoweg en is door de directeur van het Adron Nareen Gayadien, voorzitter Jonhny Mahespalsing van het SNRI en de directie van de Westland sama group geïnformeerd over de vorderingen die er worden geboekt. Een heikel punt is volgens SNRI-voorzitter Mahespalsing het probleem dat veel boeren illegaal zaaizaad het land binnen brengen en inzaaien, met alle nare gevolgen van dien voor de sector. Het kan volgens de SNRI-voorzitter nooit zo zijn dat terwijl de overheid zich geld nog moeite bespaart om de productie van de eigen lijnen te verbeteren, door andere de kwaliteit van ons product te niet wordt gedaan door middel van het gebruik van illegaal zaad. Om dit fenomeen beter te kunnen beheersen moeten de wetten op dit stuk, namelijk de zaadwet en het plantersrecht worden bijgesteld. Minister Parmessar is grootte voorstander van deze bijstelling en zegt reeds de komende week deskundige op het ministerie aan het werk te zullen zetten, om een initiatief wet voor te bereiden zodat die kan worden ingediend bij De Nationale Assemblee.

De bewindsman hoopt de aanpassingen aan deze wetten nog dit jaar rond te hebben zodat het op de agenda van het parlement voor behandeling kan worden gebracht. Dit gezien de noodzaak voor behoud en verbetering van de kwaliteit van ons product. -