Minister Parmessar motiveert personeel Saramacca

Minister Parmessar motiveert personeel Saramacca

27-09-2019

Het personeel van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in het district Saramacca, heeft bezoek gehad van minister Rabin Parmessar en zijn staf. Bezoeken afleggen aan de ressorten kantoren in de verschillende districten, is opgenomen in het programma van de minister, met als doel openhartig te praten met het personeel en hun te motiveren om gezamenlijk te werken, aan de opbouw van de agrarische sector in Suriname.

Naast de minister, bestond de delegatie uit fungerend directeur van LVV, Ashween Ramdin, onderdirecteur Administratieve Diensten, Caroline Sakiman, waarnemend Hoofd van de afdeling Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuring, Sadhana Janki, Dr. Imana Power van de National Plan Protection Organization (NPPO) Umar Taus Adviseur van de minister en de fungerend voorzitter van de Algemene Bond van LVV. ‘Saramacca is de groente en fruitschuur in Suriname’, geeft fungerend directeur van LVV Dhr Ramdin aan. Heel veel groenten en fruit vanuit dit district, wordt geëxporteerd naar de Europese Unie. Desondanks is er een dalende trend in de afgelopen periode op te merken in het aantal agrariërs in Saramacca.

Het personeel van het ministerie van LVV in district Saramacca, was voor dit bezoek uitgenodigd. De Ressortleider van Groningen, Frits Sabajo, en enkele rayonleiders hebben een presentatie gehouden voor de delegatie, over onder andere de structuur, personeelsbestand en de diverse werkzaamheden. Schaarse middelen, zoals transport en apparatuur, zijn de meest voorkomende uitdagingen waarmee zij kampen.

Sinds het aantrede van minister Parmessar in mei jongstleden, is het transformatieproces van het beleid, in rap tempo zichtbaar. Dit, in samenwerking met stakeholers. Desondanks is er veel werk aan de winkel, geeft hij aan. Dataverzameling is zeer belangerijk om het beleid beter uit te voeren en waar nodig bij te schaven. Aan de veldwerkers is aangegeven, dat zij data wekelijks moeten aandragen. Proeftuinen moeten dienen als een agrarisch educatief centrum om zo scholen landbouwonderwijs te kunnen geven. Het maken van meer plantmateriaal om zo de gemeenschap van meer planten te voorzien, met als gevolg meer groente, fruit en andere gewassen. Dit zijn enkele zaken in het transformatieproces van het ministerie van LVV. De bewindsman roept eenieder op, om zelf initiatieven te nemen en creatief te zijn met de schaarse middelen van het ministerie. -