Minister Parmessar draagt de NPPO op om 100% inspectie controle uit te voeren op alle groenten en fruit exporten naar de EU

Minister Parmessar draagt de NPPO op om 100% inspectie controle uit te voeren op alle groenten en fruit exporten naar de EU

10-08-2019

Op uitnodiging van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Rabin Parmessar, is op vrijdag 9 augustus een bespreking geweest met de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) om een tussentijdse evaluatie te houden over de vorderingen van de National Plant Protection Organisation (NPPO) met betrekking tot de nieuwe regels van de Europese Unie (EU).

Tijdens de evaluatie is naar voren gekomen dat de LVV-inspecteurs alle medewerking krijgen in het veld. De Good Agricultural Practices (GAP) trainingen vanuit LVV aan de landbouwers zijn inmiddels gestart en volgens schema worden de komende week de boeren getraind in het Ressort Kwatta. Verder zijn de werkzaamheden van de inspecteurs geintensiveerd en zijn de inspecteurs voldoende uitgerust om hun inspectiewerkzaamheden te doen. Aan de minister is wel gevraagd om de groep van inspecteurs te vergroten en te versterken aangezien het werk aan een enorme druk onderhevig is en deze beperkte groep dat niet alleen kan bolwerken. De minister heeft staande de vergadering opdracht gegeven om nogeens 10 medewerkers van het directoraat Landbouw toe te voegen aan de inspectiedienst en hen te trainen voor het werk.

Swami Girdhari, secretaris van VEAPS, is tot nu toe ingenomen met de werkzaamheden van de NPPO en onderstreept de uitvoering van het actieplan door het interim management team onder leiding van Imana Power. Echter vroeg hij via de minister om de communicatie op te voeren naar de werkarmen toe, zodat de effectiviteit acuut wordt vergroot en er adequaat kan worden gereageerd op vraagstukken. De protocollen en procedures van de inspectiewerkzaamheden moeten duidelijk omschreven zijn en verder dienen er ook inspecties te worden uitgevoerd bij de landbouwers. Dit zal het opsporingsproces naar insecten alleen kunnen versterken en daardoor zal Suriname een groter kans maken in het behalen van de deadlines.


De Interim Manager van de NPPO, Power, gaf in een korte briefing aan welke concrete zaken reeds in uitvoering zijn en wat nog gedaan moet worden. Het proces om te komen tot een nieuwe Plantenbeschermingswet is ingezet. Verder zijn trainingen aan LVV-medewerkers opgevoerd inzake het herkennen van insecten en zijn de deskundigen van LVV bezig met het vergaren van data ten behoeve van de rapportage naar de EU. Power onderstreepte hetgeen de Secretaris van VEAPS aangaf dat de communicatie wat kan worden opgevoerd en vroeg ook medewerking aan alle stakeholders, zodat het dossier ten behoeve van de EU op tijd klaar is en dat Suriname ready is voor de EU audit in oktober 2019.

Minister Parmessar van het ministerie LVV gaf aan dat alles aan wordt gedaan om Suriname op de kaart te houden. De bewindsman hoopt daarom niet dat de inspanning te niet zullen worden gedaan. Hij roept daarom een ieder op om samen te werken en serieus in deze periode om te gaan met het exporteren. In dit kader heeft minister Parmessar de NPPO opgedragen om per heden 100% inspectie controlewerkzaamheden uit te voeren op alle exporten naar de EU. VEAPS heeft toegezegd aan het ministerie dat de aangesloten exporteurs binnen VEAPS de inspecteurs van LVV de volledige medewerking verlenen om de inspecties uit te voeren. Afgesproken is dat indien exporteurs zich niet houden aan de gemaakte afspraken met betrekking tot de inspecties de zending wordt aangehouden en de export niet kan plaatsvinden. Landbouwers die zich niet houden aan gemaakte afspraken met betrekking tot het juiste gebruik van bestrijdingsmiddelen zullen worden gestraft. Bij het gebruik van verboden middelen dient aangifte te worden gedaan bij de politie en zullen strenge maatregelen worden uitgevoerd. De minister heeft aangegeven dat het behoud van de exportmarkt essentieel is en dat het ministerie zich hiervoor hard inzet.

Aan de bijeenkomst participeerden naast de minister, de beleidsadviseur Tania Lieuw A Soe, voedselveiligheidsadviseur Jenna Wijngaarde, de Interim Manager van het NPPO Imana Power, voorzitter Umar Taus en leden van de VEAPS, voorzitter Prahlad Sewdien en leden van de Federatie van Surinaamse Agrariers (FSA), de deskundigen van LVV, de Fytosanitaire Inspecteurs, het wnd. hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen Carmen van Dijk, wnd. Onderdirecteur van het Onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Verwerking en Afzet Maitrie Jagroep en staf.