Minister Parmessar doet Wake up call aan rijstsector Nickerie

Minister Parmessar doet Wake up call aan rijstsector Nickerie

26-05-2019

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de rijstsector opgeroepen nieuwe technologieën en methoden te introduceren, zodat schaalvergroting kan worden bereikt en beter kan worden meegedongen op de wereldmarkt. “Ik doe een wake up call aan de sector om te gaan veranderen, want zo kunnen we niet door gaan”, benadrukt de minister. De bewindsman sprak de aanwezigen toe op vrijdagavond, 24 mei 2019, in het Burger Informatie Centrum Nickerie.

De minister heeft partijen opgeroepen om beter te gaan communiceren over de toekomst van de sector. Volgens de bewindsman zou het beter zijn dat de rijstsector komt tot een overleg orgaan, waarbij alle problemen kunnen worden besproken. “Belangrijk is dat ik een open oor voor u hebt”.  De minister geeft verder aan dat hij open staat voor overleg met boeren en opkopers om te komen op een aanvaardbare padieprijs. Hij zal ook met collega-ministers bespreken om de belasting op inputs te verlaging of zelf weg te werken. Import van inputs is een alternatief om te besparen. Voor zowel het ministerie als boeren en verwerkers is er huiswerk om te komen met een model voor overleg tussen partijen.

De ontmoeting met de sector was voornamelijk bedoeld om de rehabilitatie van het pompgemaal Wageningen te bespreken. Ingenieur Arthur Zalmijn heeft aan de aanwezigen het belang van een goede waterverdeling en zich houden aan een inzaaischema benadrukt. Naast padieboeren zijn ook Harinandan Oemraw van de Surinaamse Padieboeren Associatie, Bramdew Rampedareth van de Vereniging van Padieproducenten en Imro Manglie van de Vereniging van Rijstexporteurs aan het woord gekomen. Zij hebben tal van problemen aangegeven die stagnerend werken op de productie. Minister Parmessar wees de aanwezigen op het feit dat alle regeringen, dwars door de tijden heen de sector indirect wel hebben gesubsidieerd met elektriciteit en watertarieven. Eveneens werd gesubsidieerd met het onderhoud van de infrastructuur in de productiegebieden en het beschikbaar stellen van irrigatiewater. De toehoorders bestonden uit boeren, verwerkersverenigingen en andere belanghebbenden in de sector.