Minister Parmessar dient verzoek in bij BuZa om onderzoek te doen van de niet ontvangen Note Verbale van de EU bij de EU-delegatie van Suriname in Brussel en Georgetown.

Minister Parmessar dient verzoek in bij BuZa om onderzoek te doen van de niet ontvangen Note Verbale van de EU bij de EU-delegatie van Suriname in Brussel en Georgetown.

14-12-2019

Minister Rabin Parmessar heeft een schrijven gericht aan zijn collega, de Minister van Buitenlandse Zaken Mevrouw Yldiz Pollack-Beighle met betrekking tot de correspondentie tussen de EU en de Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen (NPPO van Suriname) van het Ministerie van L.V.V. Hierin wordt aangegeven dat er een Note Verbale van de Europese Commissie (EC) gedeponeerd is bij de EU-delegatie van Suriname in Brussel, Belgiƫ en Georgetown, Guyana. Deze was bestemd voor het Ministerie van L.V.V. inzake aanvullende informatie naar aanleiding van het verzoek van Suriname om de continuering van de export van sopropo vanuit Suriname naar de EU veilig te stellen. Deze correspondentie heeft het Ministerie van L.V.V. echter niet ontvangen.

Het Ministerie heeft samen met de private sector sinds juli 2019 diverse activiteiten uitgevoerd om te kunnen voldoen aan de EU eisen. Hierbij heeft het Ministerie van L.V.V. op 31 augustus 2019 (conform de deadline van de EU) een dossier met technische informatie m.b.t. het gewas sopropo ingediend bij de EU om vrijstelling te kunnen krijgen op het verbod van de import van sopropo in de EU. Sindsdien is het Ministerie wachtende op een antwoord van de EU voor de vervolgacties.

Uit onderzoek gepleegd op 5 december jl. blijkt uit een mail vanuit de EU dat zij op 26 september 2019 een schrijven heeft opgestuurd bestemd voor het ministerie waarbij zij vraagt naar aanvullende informatie met betrekking tot het technisch dossier. Dit schrijven heeft het ministerie nogmaals niet bereikt. Hoezeer de EU zicht heeft verontschuldigd, is het ministerie van LVV de mening toegedaan dat er onderzoek moet worden ingesteld en Suriname hierover protest dient aan te tekenen. Het ministerie van BUZA is de instantie om hierop antwoord te formuleren, aangezien het om diplomatiek verkeer gaat. De EU heeft zich hiervoor verontschuldigd in een brief naar het ministerie van LVV, waarbij als reden werd aangegeven dat dit komt door wisseling van de administratieve EU-delegatie in Suriname. Suriname heeft per diplomatieke post geantwoord op het schrijven waar de EU zich verontschuldigd en heeft de EU derhalve gevraagd om de aanvullende informatie alsnog te versturen. Te gelijk tijd uitstel vraagt van 6 maanden op de EU-regels van 14 december 2019 m.b.t de stopzetting van de sopropo import. Het ministerie hoopt spoedig antwoord te kunnen vernemen van zowel de EU als vanuit het ministerie van Buitenlandse zaken.