LVV werkt aan opheffen tekort veelteeltdeskundigen

LVV werkt aan opheffen tekort veelteeltdeskundigen

04-08-2019

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is menens het tekort aan veeteeltdeskundigen in ons land op te heffen. In dit kader doet een aantal medewerkers van het ministerie ook de studie Animal Production & Health Technology op het Polytechnic College Suriname (PTC). Een groep van 17 studenten, waaronder elf (11) LVV-medewerkers, heeft afgelopen vrijdag een veldbezoek gebracht aan het visbedrijf Suri Fish Farm NV te Stolkertsijver in het district Commewijne. Dit geschiedde onder leiding van praktijkbegeleider Deepak Budhoo, tevens waarnemend hoofd Aquacultuur van LVV. 

Het bezoek stond in het teken van het praktisch gedeelte van het vak Aquaculture Production and Management van de voormelde studierichting en had als doel het theoretische gedeelte terug te zien in de praktijk. De studenten studeren uiteindelijk af als Animal Poduction and Healh Technician (APHT). Dat ook LVV’ers deze studie doen, heeft te maken met het gegeven dat Suriname al jarenlang een groot tekort heeft aan veeteeltdeskundigen. Deze zijn breed opgeleide personen die met de benodigde veterinaire zorg, voorlichting voor volksgezondheid én over veeteelt hun bijdrage leveren aan het veeteeltbeleid in het land. De veeteeltdeskundige beschikt over voldoende kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes alsook specifieke taken met daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden. Dit alles in het streven de veeteeltsector op een hoger niveau te brengen.

Bij Suri-Fish Farm NV hebben de studenten kunnen zien waarop ze moeten letten bij het kweken en vangen van vis alsook hoe de verschillende typen zwampen worden onderhouden. Het praktijkgedeelte wordt komende week gecontinueerd met een veldbezoek aan plantage Rust en Werk, waar zij kunnen meemaken hoe daar aan aquacultuur wordt gedaan. Minister Parmessar heeft bij zijn aantreden op het ministerie aangekondigd te zullen werken aan kader vorming. Hiervoor zal continue de scholing en bijscholing van het personeel worden aangepakt. Met het PTC heeft minister Pamessar werkt afspraken om zoveel als mogelijk gekwalificeerd kader leveren. Het ministerie is een uitdaging op zichzelf, maar met de juiste mensen onboard kunnen wij mooie ontwikkelingen brengen voor Suriname.