LVV-voorlichters krijgen refreshment training Agrarische statistieken

LVV-voorlichters krijgen refreshment training Agrarische statistieken

17-12-2019

Landbouwvoorlichters en rayon coƶrdinatoren van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij Regio-West (LVV), hebben maandag in het gebouw van Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON) deelgenomen aan een refreshment training getiteld Agrarische statistieken. Deze statistieken zijn bijzonder belangrijk voor de planning en het formuleren van beleid. Met behulp van deze statistieken worden ook de problemen en resultaten die onze agrariers ervaren in kaart gebracht. Hierdoor kan gericht naar oplossingsmodellen worden gezocht en effectief worden toegepast.

Volgens Sheila Adi, Hoofd van de afdeling Landbouw Statistiek van het ministerie van LVV, is het belangrijk dat de voorlichters de statistieken op de juiste wijze en zo nauwkeurig mogelijk verzamelen. De voorlichters van het ministerie trekken het veld in om door middel van interviews met de boeren de informatie te vergaren. Deze informatie die bij zo een interview verzameld wordt, gaat onder andere over de gewassen die worden verbouwd, de grote van het areaal of de veestapel en ook de vastlegging van de opbrengsten, plagen en ziekten.

Deze cijfers worden maandelijks of per kwartaal in alle ressorten in heel ons land verzameld en door de afdeling Landbouw Statistiek verwerkt tot publicaties. Deze publicaties worden door verschillende nationale en internationale organisaties gebruikt voor verschillende doeleinden. Op deze training konden voorlichters ook vragen stellen over problemen die zij in het veld ondervinden. Er vond ook uitwisseling plaats die ertoe moet leiden dat de werkzaamheden beter kunnen worden uitgevoerd en waar nodig zijn er oplossingsmodellen besproken en in sommige gevallen gelijk aangenomen.

Minister Rabin Parmessar heeft bij verschillende gelegenheden een dringend beroep gedaan op zijn medewerkers in Nickerie, de statistieken over de rijstsector goed bij te houden. De bewindsman gaf aan waarom de statistieken van zo grote importantie zijn. Daarom wordt niets aan het toeval over gelaten en vinden op regelmatige basistrainingen plaats. De minister is de mening toegedaan dat trainingen noodzakelijk zijn voor het personeel om hun werk effectief en efficiƫnt te kunnen doen en bij te blijven van de laatste ontwikkelingen. -