LVV treft voorbereidingen Internationale Wereld Voedseldag 16 oktober

LVV treft voorbereidingen Internationale Wereld Voedseldag 16 oktober

04-10-2019

Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), treft op dit moment onder aanvoering van een werkgroep, voorbereidingen voor de herdenking van Internationale Wereld Voedseldag. Op 16 oktober wordt wereldwijd Voedsel dag herdacht, deze dag is door de Verenigde Naties uitgeroepen, voor het uitbannen van honger en om de aandacht te vragen voor de zekerheid van veilig voedsel. Het thema voor dit jaar is Healthy Diets: Our Actions are Our Future
Voedsel dient als energie voor de mens, wij dienen ervoor zorg te dragen dat wij een goede balans vinden in het behoud van onze voedselzekerheid. Gezien de belangrijkheid van voedsel is het dus ook zaak dat deze op veilige wijze wordt geteeld, voedselveiligheid.
Nationaal wordt al enkele jaren ook op 8 oktober dag van de Agrariër herdacht. Deze dag biedt opnieuw de gelegenheid om de nadruk te leggen op het belang van de sectoren om de voedselveiligheid, de voedselzekerheid en de toegang tot veilig voedsel te garanderen.
Deze periode van 8 oktober tot en met 16 oktober, zal dus niet ongemerkt voorbijgaan. Er zullen activiteiten plaatsvinden vanuit het ministerie van LVV, welke in het teken staan van productie van voedsel op verantwoorde wijze, zodat wij toegang hebben tot gegarandeerd voedsel veilige producten.
Minister Rabin Parmessar heeft een beroep gedaan op de werkgroep, dat de activiteiten geheel en al in het teken moeten staan van het thema. “Wij gaan als ministerie alles in het werk stellen, dat niet alleen onze export naar de EU volgens de standaarden geschiedt. Ook de lokale bevolking heeft recht op kwalitatief goede producten, veilig voedsel”, gaf Minister Rabin Parmessar aan. De komende week zullen diverse informercials worden vertoond via de geëigende kanalen en zal de samenleving zo omstandig mogelijk worden geïnformeerd over de activiteiten die zullen plaatsvinden.