LVV start met beloofde GAP-trainingen aan de landbouwers

LVV start met beloofde GAP-trainingen aan de landbouwers

25-07-2019

Landbouwers van ressort Wanica C -Santodorp zijn op 25 juli 2019 gestart met de GAP-trainingen op het LVV-ressortkantoor Welgedacht C. Gedurende drie dagen zullen landbouwers die gewassen leveren voor de export, de nodige kennis opdoen teneinde gewassen te verbouwen volgens de Goede Agrarische Praktijken (GAP) standaarden.

Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de GAP-trainingen voor alle boeren die aan derden leveren, verplicht gesteld. Landbouwers die deze GAP-trainingen hebben gevolgd krijgen een producentencode en een certificaat. Groenten- en fruitexporteurs mogen in de toekomst hun exportwaar alleen opkopen bij boeren die in het bezit zijn van een producentencode. Toepassing van GAP moet er onder andere voor zorgen dat producten 100% traceerbaar worden. Doordat afwijkingen en non-conformiteiten in producenten kunnen worden opgespoord, wordt ook het treffen van voorzorgs en of corrigerende maatregelen vergemakkelijkt.

De landbouwers stonden open voor deze verandering, omdat zij zich ervan bewust zijn dat hun inkomstenbron kan komen weg te vallen indien zij niet voldoen aan de door de EU gestelde exporteisen. Het ministerie van LVV zal zich niet alleen richten op deze boeren, maar is voornemens om na dit afgewerkte programma ook van start te gaan met landbouwers, die groente en fruit leveren voor de lokale markt. Minister Parmessar pleit eveneens voor veilig voedsel voor onze Surinamers. ‘Wij hebben er ook recht op!’ laat de minister optekenen aan de afdeling voorlichting van het ministerie.