LVV-ressort Marowijne hield survey onder kassentelers

LVV-ressort Marowijne hield survey onder kassentelers

29-11-2019

De landbouwvoorlichters van ressort Marowijne van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben in het district een survey gehouden. Deze survey vond plaats in het kader van de uitvoering van het IDB-project: "Strengthening of Vegetable Production under Protected Condition ". Het doel van dit project was om data te verzamelen van de verschillende kassen die in Suriname voorkomen en hoe de gewassen die worden geteeld in de kassen gedijen. Een aantal aspecten van telen van gewassen in de plantenkassen kwamen hier aan de orde. De survey geschiedde in de periode van 26 november tot en met 28 november 2019.

Om de gevolgen van de klimaatverandering op landbouw te verminderen, kunnen verschillende maatregelen worden toegepast, zoals bijvoorbeeld beschermde teelt en wel in een plantenkas. Met de verkregen informatie uit deze survey, wil het ministerie aan de slag gaan om te komen tot een ideale plantenkassysteem voor Suriname. Deze plantenkas zal betaalbaar moeten zijn voor de doorsnee landbouwers en voor de verdere ontwikkeling van de kassenteelt in Suriname.

De kassentelers hebben hun medewerking verleend voor een vlot verloop van de survey. Het is, zoals de minister van LVV, Rabin Parmessar dat graag ziet, een samenwerking tussen public en private sector welke resulteert in succes voor beide: Samen werken is samen verdienen!