LVV participeert aan Mini Agro Beurs Staatsolie NV in Saramacca

LVV participeert aan Mini Agro Beurs Staatsolie NV in Saramacca

12-12-2019

De onderdirectoraten Veeteelt, Landbouw en Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hadden deelgenomen aan de Mini Agro Beurs van Staatsolie NV, te Groningen in het district Saramacca. Dit, in het kader van de bewustwording bij de boeren over antibioticagebruik in de veevoeding en pesticidengebruik bij de productie van landbouwgewassen. De Mini Agro Beurs is een terugkerend evenement en vond plaats op 7 december 2019.

Het onderdirectoraat Veeteelt heeft de boeren nodig om actie te ondernemen, zodat antibiotica zorgvuldig worden gebruikt. Antibiotica zijn essentiele geneesmiddelen om infecties, bij zowel mens als dier, te behandelen en onder controle te krijgen. Maar als gevolg van overmatig en verkeerd gebruik, verliezen zij hun effectiviteit in toenemende mate. De voedselproducerende veehouders, grootschalige producenten, viskwekers en eigenaren van dieren spelen een vitale rol bij het voeden van de Surinaamse bevolking. De actoren zijn medeverantwoordelijk voor het verstrekken van veilige, gezonde producten aan de consumenten. Gelet op deze verantwoordelijkheid zullen zij samen moeten zorgdragen voor de gezondheid en het welzijn van mensen en hun dieren.

Zowel het onderdirectoraat Landbouw (ODL) als het Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV) hadden ook voorlichting gegeven aan de bezoekers. ODL, en wel LVV-Saramacca, heeft zich meer bezig gehouden met het verstrekken van informatie over het belang van Good Agriculture Practices (GAP) en Suriname Access Market Project (SAMAP). De afdeling Bestrijdingsmiddelen van ODLOAV heeft informatie verstrekt over onder andere het verantwoord gebruik van pesticide, de beschermkleding Personal Protective Equipment, The Triple Rinse en ook biologische bestrijding van ziekte en plagen.

Minister Rabin Parmessar beijvert zich voor de voedselveiligheid en voedselzekerheid van onze natie. De bewindsman zal daarom niks aan het toeval overlaten en boeren erop wijzen om zorgvuldig om te gaan met de verwerking van producten voor de samenleving.