LVV-minister wijst medewerkers op bijzondere rol bij stimulering productie Coronie

LVV-minister wijst medewerkers op bijzondere rol bij stimulering productie Coronie

10-06-2019

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) zal meer dan ooit een voortrekkersrol moeten gaan vervullen bij het stimuleren van de productie in het district Coronie. Om deze rol te kunnen vervullen is het ministerie afhankelijk van haar medewerkers en de medewerking van andere ministeries. “Medewerkers van LVV moeten gaan beseffen dat zij een voortrekkersrol vervullen bij het stimuleren van de productie.” Dit begint volgens minister Rabin Parmessar van LVV, bij een constante voorlichting van boeren en mensen die in de productiesector wensen te werken. “Elke medewerker moet zich aan het eind van de dag afvragen hoeveel boeren zij voor die dag hebben gesproken en geholpen.”

Wanneer mensen in de agrarische sector goed worden bijgestaan met voorlichting op het gebied van nieuwe methoden en technieken zal de productie worden verhoogd, met als resultaat duidelijk voordeel voor het individu, het district en de Staat Suriname. Medewerkers moeten daarom goed bewust zijn van hun rol in het geheel. Volgens minister Parmessar die op 9 juni 2019 op werkbezoek was in het district Coronie moeten er duidelijke doelen gesteld worden, zodat middels een stappenplan hier naartoe kan worden gewerkt. De bewindsman ziet graag dat op kort termijn wordt overgegaan tot de aanmaak van cocosplantjes voor het opvoeren van de cocosproductie. De minister deed een oproep aan zijn medewerkers in Coronie om maandelijks 1000 cocosplantjes aan te maken. Hij benadrukte dat het district een enorme potentie biedt in de bijenteelt, rijstteelt en veeteeltsector.

Thans wordt in het district slechts vijfhonderd hectare van de vierduizend hectare beschikbare rijstareaal beplant. Dit komt volgens de Coroniaanse boeren door de problemen met de waterkerende dam en het loslopend vee. Met de twee graafmachines van Suriname Zwaarmateriaal, die op dit moment in opdracht van president Desiré Bouterse in Coronie zijn gestationeerd, is er door de diverse instanties geprobeerd de gaten in deze dam te dichten. Minister Parmessar riep de verschillende diensthoofden op hun personeel te blijven motiveren en continu te trainen voor de taken die van hen worden verwacht. Met de woorden “Want we zijn niet van plan te blijven waar we zijn we gaan voor beter,”, riep de LVV-minister zijn medewerkers in het district Coronie op, zich meer dan ooit in te zetten.