LVV-minister Rabin Parmessar brengt veldbezoek aan het ressortkantoor Houttuin

LVV-minister Rabin Parmessar brengt veldbezoek aan het ressortkantoor Houttuin

11-07-2019

Het is van groot belang de agrarische sector tot bloei te brengen. Dit is vanaf het aantreden van minister Rabin Parmessar op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, één van zijn beleidsdoelen. Om dit doel te bereiken is een traject uitgezet waaronder het brengen van veldbezoeken aan de ressortkantoren in de stad en districten om onder andere het personeel te motiveren en te stimuleren hun kennis en kracht volledig in te zetten. Op donderdag 11 juli 2019 bracht de minister in dat kader een bezoek aan het LVV-ressortkantoor te Houttuin. De minister werd middels een presentatie verzorgd door Humphry Warsodikromo, Coördinator Regio Midden, ingelicht over de ontwikkelingen binnen dit ressort, waarna de bewindsman een rondleiding en plantvermeerderingstechniek gedemonstreerd kreeg op de plantenkwekerij aldaar. Dit alles maakte een goede indruk op de minister. De nieuwe plantvarieteiten waarover LVV nog niet beschikt, ziet hij echter graag in de collectie en vraag hij de bestaande hoeveelheid te 5 vijfvoudigen.

De bewindsman benadrukte het belang van de proeftuinen en wilt dat LVV de samenleving nog meer gaat informeren en interesseren voor de agrarische sector. De agrarische sector heeft immers aan de basis gestaan voor werkgelegenheid, produktieverhoging en meer inkomsten, voor zowel individuen als voor grote samenlevingen. De landbouwminister roept de Surinamers op om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de agrarische sector. -