LVV introduceert productencode voor landbouwers

LVV introduceert productencode voor landbouwers

21-07-2019

In het kader van de verscherpte exportregelgeving van de Europese Unie, introduceert het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een productencode voor de telers van landbouwproducten. De landbouwers krijgen een training in Goede Agrarische Praktijken (GAP).

In opdracht van minister Rabin Parmessar van het ministerie van LVV zal deze getroffen maatregel met spoed worden uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS). Alle landbouwers die agrarische producten produceren en verkopen zullen uiteindelijk moeten beschikken over een producentencode. In eerste instantie beginnen de trainingen voor de landbouwers die producten leveren aan de exporteurs. Exporteurs hebben een exportcode. Beide codes worden op de verpakking van de exportlading door de exporteur geplaatst. Hierbij is het mogelijk om de track en tracing systeem te operationaliseren. Het ministerie van LVV zal een database opzetten en beheren van alle landbouwers en exporteurs.

In het actieplan met betrekking tot de productencode is opgenomen dat het ministerie de code toekent aan de landbouwer. Verder is opgenomen dat de exporteurs hun producten alleen bij GAP-telers mogen afnemen. In de GAP-training Deel I zullen de meest cruciale onderwerpen behandeld worden in relatie tot de verscherpte EU-export maatregelen. Zij krijgen de producentencode onder de voorwaarden dat zij aan de overige GAP-trainingen die volgen zullen deelnemen. Gecertificeerde GAP-trainers, en de landbouwvoorlichters van het ministerie van LVV, zullen boeren begeleiden in dit traject. Boeren zullen individueel worden beoordeeld door de GAP-trainer om vast te stellen of de aanvullende training nodig is. Na de training zal LVV onaangekondigd inspecties uitvoeren om te controleren dat er daadwerkelijk conform de GAP-standaarden wordt geproduceerd.