LVV houdt survey onder ananastelers te Cabendadorp

LVV houdt survey onder ananastelers te Cabendadorp

20-09-2019

Een werkgroep van het ministerie van Landbouw, Veelteelt en Visserij (LVV) heeft vandaag, vrijdag 20 september een survey gehouden onder landbouwers die ananas telen. Deze survey maakt deel uit van het "Strengthening of the production of passion fruit, pineapple and soursop in Suriname" project, dat was voorgesteld door het ministerie van LVV en is goedgekeurd door de Inter-American Development Bank (IDB).

Het doel van de survey is om data te verzamelen, zodat het ministerie verder beleid kan maken en uitvoeren op het gebied van ananasteelt in Suriname. Dit vanwege de grote vraag naar ananas binnen de verschillende sectoren (horeca en sappen industrie) in ons land. Het aantal boeren, verschillende teeltmethoden en de locale variëteiten zijn de drie belangrijke punten waarop er gelet zal worden tijdens de survey. Van de vele varianten van ananas zoals de ‘Ingi-nasi’, lont`ede, blakaman en de bofroe ede, is de ‘Ingi-nasi’ de meest geprezen soort, die lokaal gebruikt wordt. De komende week zal de werkgroep in de dorpen Matta, Powakka, Redidoti en Casipora verder gaan met de survey onder de ananas telers.

Volgens het beleid van LVV- minister Rabin Parmessar krijgen de ananasproducenten en de overige agrariërs in het district Para alle ondersteuning bij hun productieactiviteiten.