LVV geeft landbouwtraining aan vakantieschool Hanna's Lust 2

LVV geeft landbouwtraining aan vakantieschool Hanna's Lust 2

19-09-2019

Op dinsdag 17 september 2019 zijn 60 kinderen tussen 3 en 16 jaar van de vakantieschool te Hanna's Lust 2 op een kindvriendelijke wijze getraind in diverse landbouwtechnieken. De training is gegeven door de landbouwvoorlichters van LVV die op interactieve wijze hun kennis hebben gedeeld. De kinderen hebben geleerd om bedden te maken en deze te bewerken met mest. Vervolgens kwam aan de orde het zaaien in bakjes, stekken en het bewateren. Het plantmateriaal van cassave, peper, kool, tomaten en antroewa dat door de landbouwvoorlichters was meegebracht, hebben de kinderen geplant op de door hun gemaakte bedden.

De leiding van de vakantieschool is het ministerie van LVV zeer erkentelijk voor de vrijwillige bijdrage die geleverd is. LVV-minister Rabin Parmessar verwelkomt alle initiatieven ter verruiming van agrarische kennis vanuit scholen en andere instanties die zich bezighouden met jeugdigen. Als op jonge leeftijd liefde en kennis voor de agrarische sector wordt bijgebracht, zal dit op latere leeftijd zeker positief effect hebben.