LVV- Compost training te citruskwekerij Houttuin gestart

LVV- Compost training te citruskwekerij Houttuin gestart

05-12-2019

Het International Development Bank (IDB) project “Strengthening of Citrus Production” met als doel het vehogen van de produktie van de citrus aanplant in Suriname wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Dit project omvat diverse onderdelen waarvan één de aanmaak is van compost ter verbetering van het groeimedium.

Dit onderdeel is op donderdag 5 december 2019 van start gegaan te Houttuin. Aan deze training namen landbouwvoorlichters en medewerkers van LVV ressortkantoor Houttuin deel. Tijdens de training kwamen de voordelen van compost aan de orde, alsook het composteringsproces, de materialen die nodig zijn voor het maken van een compost en de dagelijkse temperatuur meting van het compost. De faciliteiten zullen voor het behalen van het projectdoel worden aangepast. Zo zullen zij voorzien worden van de nodige equipment om kwalitatief goed citrus plantmateriaal te produceren. Tevens zal er gebruik gemaakt worden van goed groeimedium in de plantzakken. De LVV-afdelingen Houttuin en Tamansarie zijn voor wat betreft de compost kampen reeds aangepast. De 1ste training is gehouden te Houttuin en de 2e zal gehouden worden te Tamansarie.

Minister Rabin Parmessar vindt dat trainingen van grote waarde zijn voor het ministerie van LVV. In dit geval dragen ze bij aan de ontwikkeling van de proeftuinen. Door landbouwvoorlichters wordt vervolgens de opgedane kennis overgedragen aan de mensen in de omgeving, met als gevolg dat de sector, en daarmee ook de economische ontwikkeling van ons land wordt bevorderd. Het Ministerie van LVV staat altijd klaar om de mensen met raad en daad bij te staan.