LVV-compost kampen citruskwekerijen Tamansari en Houttuin afgerond

LVV-compost kampen citruskwekerijen Tamansari en Houttuin afgerond

03-12-2019

Het International Development Bank (IDB) project “Strengthening of Citrus Production” met als doel het vehogen van de produktie van de citrus aanplant in Suriname loopt vlot. Om het projectdoel te bereiken is opgenomen dat de faciliteiten van de citruskwekerijen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) verbeterd worden en dat die voorzien zijn van de nodige equipment om kwalitatief goed citrus plantmateriaal te produceren. Hierbij is het van belang dat er gebruik gemaakt wordt van goed groeimedium in de plantzakken.

Eén van de activiteiten is de aanmaak van compost ter verbetering van het groeimedium. Voor de realisatie van deze activiteit worden compost kampen gebouwd op diverse ressortkantoren, proeftuinen en kwekerijen van LVV. De bouwactiviteiten van de compost kampen op de citruskwekerijen Tamansari en Houttuin zijn inmiddels afgerond. Er zal een aanvang gemaakt worden met een composttraining. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de afdeling Agrohydrologie van Ministerie van LVV.

Het is zeer belangrijk om diverse trainingsmogelijkheden toe te passen om de ontwikkeling op de proeftuinen te bewerkstelligen voor het ministerie, laat Minister Rabin Parmessar van LVV weten. Het ministerie staat altijd klaar om de gemeenschap van dienst te zijn, met name door het beschikbaar stellen van training en assistentie. Het steeds updaten en upgraden van de kennis bij het personeel is ook één van de gestelde prioriteiten van de bewindsman. De opgedane technische kennis wordt vervolgens gedeeld met belanghebbenden en geïnteresseerden.