LVV analyseert cassave aanplant

LVV analyseert cassave aanplant

17-10-2019

Een delegatie bestaande uit onderzoekers en voorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft samen met enkele lokale cassavetelers aangesloten bij de Farmer Field School, een analyse gedaan op cassave. Dit gebeurde vandaag, donderdag 17 oktober 2019, op de landbouwgrond van de Farmer Field School.

De cassave stengels waren ruim 9 maanden terug geplant. Een deel werd geplant door het ministerie van LVV en het andere deel door de lokale telers. Uiteindelijk moet het project ook leiden tot plattelandsontwikkeling, toegang tot voldoende en veilig voedsel met genoeg voedingswaarden om een actief en gezond leven te kunnen leiden. De bedoeling van de analyse was om na te gaan wat het resultaat is van de aanplant van beide partijen. Tijdens de analyse heeft men in het bijzonder gelet op:

• De planthoogte
• Aantal bladeren
• Aantaltakken
• Opgevreten bladeren
• Droge bladeren
• Blad vlekken
• Insecten
• Onkruiden
• Ziekten
• Plagen
• Schade

De verkregen informatie zal verzameld worden, en ter beschikking gesteld worden van het ministerie van LVV. De bestaande productiemethoden worden verbeterd door middel van farmer-field trainingen en demonstraties. Er wordt ook gericht onderzoek gedaan naar nieuwe variëteiten van cassave met een hogere opbrengst en marktonderzoek ten behoeve van afzetmogelijkheden. Dit project wordt samen uitgevoerd met de Wereld Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), met donatie van de Caribbean Development Bank (CDB). In Suriname wordt samen met de FAO gewerkt aan een sterkere cassave-industrie, die zowel de economische groei, alsook de plattelandsontwikkeling kan ondersteunen. LVV- minister Parmessar benadrukt dat LVV er primair voor de boeren is en niet slechts voor kennisoverdracht, maar ook in breder verband waarbij elke agrariër voordelen aan moet hebben.