LVV-afdeling bestrijdingsmiddelen verzorgd ook bewustwordingssessie bij Staatsolie

LVV-afdeling bestrijdingsmiddelen verzorgd ook bewustwordingssessie bij Staatsolie

04-11-2019

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, afdeling bestrijdingsmiddelen onder leiding van mevr. Carmen van Dijk heeft bij Staatolie een bewustwordingssessie verzorgd voor het personeel. Bij het Staatsbedrijf wordt elke eerste maandag van de maand, de Safety talk georganiseerd. Algemeen directeur Rudolf Elias van Staatolie wil met deze ‘’safety talk’’ het personeel stimuleren om preventief te werk te gaan en bovenal te kiezen voor “An healthy lifestyle". De afdeling bestrijdingsmiddelen van het ministerie van LVV was op maandag 4 november 2019, te gast om met het personeel aldaar te praten over het "Verantwoord gebruik van Pesticiden". Aan de aanwezigen is voorgehouden dat de eigen gezondheid van belang is, echter wordt aanbevolen om de aanplant alleen te willen bespuiten indien hoognodig blijkt. Daarnaast te kiezen voor het juiste tijdstip met de aangegeven dosering en vooral de juiste veiligheidstermijn in acht te nemen nadat men met pesticiden heeft bespoten. De aanwezigen hebben onder andere gevraagd hoe men kan herkennen dat groenten wel of niet bespoten zijn. Er is aangegeven dat vanuit het Ministerie momenteel hard gewerkt wordt om landbouwers te trainen in Goede Agrarische Praktijken en dat aan producenten een producentencode wordt gegeven om de traceerbaarheid te vergemakkelijken. Vermeldenswaard is ook, dat het Vis Keuring Instituut(VKI) gestart is met de analyses op residuen. Dit alles zal de risico op de voorkomens van pesticiden moeten verlagen. Mevr. Van Dijk gaf aan het eind van haar presentatie aan dat tot op dit moment niet met het blote oog te zien is of er resten pesticiden op de groenten zitten of niet.