Lozingen in Coronie opgeschoond door LVV en Commissariaat

Lozingen in Coronie opgeschoond door LVV en Commissariaat

22-07-2019

In opdracht van Minister Rabin Parmessar heeft het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in samenwerking met het District Commissariaat Coronie enkele lozingen binnen de landbouwgebieden in Coronie direct aangepakt. Deze actie heeft te maken met de hevige neerslag van de afgelopen dagen waarbij enkele gebieden onder water dreigden te lopen. Dit probleem werd voorgelegd aan de LVV-minister en die gaf direct de opdracht om alles in het werk te stellen om dreigende calamiteiten te voorkomen. Het ministerie is landelijk reeds gestart met het opschonen van de lozingen in landbouw gebieden in verschillende districten waaronder Wanica en Commewijne.

Het niet optimaal onderhouden van kanalen en ook afvalvuil in de kanalen/lozingen zijn onder andere de oorzaken die ervoor zorgen dat de doorvoer van water niet adequaat geschied. De uitbreiding van woon- en landbouwgebieden kan eveneens de oorzaak zijn van wateroverlast, omdat de infrastructuur niet toerekenbaar is. Zowel de overheid als de burgerij moeten erop toezien dat de kanalen schoon worden gehouden.-