Launch volkstuinproject en certificaatuitreiking voor trainers Geyersvlijt

19-04-2019

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) kreeg het verzoek van de EBG-gemeente om een volkstuinproject op het terrein van de basisschool aan de Kaikoesiestraat te Geyersvlijt aan te leggen. Op woensdag 17 april 2019 vond de launch plaats, waarbij onder toeziend oog van waarnemend directeur Deepak Jairam van LVV, verschillende soorten gewassen zijn geplant. De middag werd afgesloten door een certificaatuitreiking aan trainers die eerder hebben meegedaan aan moestuinprojecten.

Volgens de LVV-directeur heeft het ministerie dit initiatief zeer op prijs gesteld en meteen ingespeeld door het project een volkstuin-karakter te geven, vanwege het feit dat er gezinnen uit de buurt erbij zijn betrokken. “Wij leven nu in een moderne wereld, waar men meer met andere zaken bezig is, zoals smartphone en de sociale media. Middels dit project zullen zowel ouderen als jongeren hun dag en tijd beter kunnen besteden. Om groente te planten heb je geen grote arealen nodig, bijna eenieder heeft thuis enkele vierkante meters grond beschikbaar waar die kan planten”, gaf de waarnemend directeur van LVV verder aan.

Het organisch telen kwam tijdens het planten ook aan de orde. Bij het organisch telen van gewassen wordt zo min mogelijk gebruik maakt van chemische stoffen. Dit werd tijdens de training benadrukt. Het ministerie van LVV houdt zich ook bezig met schooltuinen, zodat de schoolkinderen naast hun reguliere schoolwerk kunnen leren tuinieren. De leerlingen nemen dit mee naar huis en betrekken de ouders hierin. Paramaribo is een woongebied, maar desondanks wordt er getracht om moestuinen aan te leggen in enkele gebieden van de hoofdstad. Landbouw is niet alleen voor de districten, maar kan overal worden uitgeoefend, dus ook in de stad.

De LVV-directeur voerde tenslotte aan dat mensen die een stuk grond beschikbaar hebben en er niets mee doen, iemand in de gelegenheid kunnen stellen om aan landbouw te doen. “Enerzijds wordt het terrein nuttig gebruikt en onderhouden en anderzijds zullen de gewassen dienen als dagelijks gezond voedsel voor beide partijen” aldus Jairam.