Landbouwers van Regio-Oost in het district Commewijne maken zich gereed voor GAP

Landbouwers van Regio-Oost in het district Commewijne maken zich gereed voor GAP

22-07-2019

Landbouwers van Regio-Oost moeten zich gereed maken maken voor de productencode. Dit is een maatregel in het kader van de verscherpte EU-regelgeving, getroffen door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. In het distrikt Commewijne heeft LVV-coördinator Oost, Rudy Martodimedjo, op vrijdag 19 juli 2019 vergaderd met de plaatselijke voorlichters omtrent deze kwestie. Vervolgens worden de landbouwers aldaar in kaart gebracht teneinde het verantwoord gebruik van pesticiden beter te monitoren. Het ministerie stelt strenge sancties in het vooruitzicht voor de landbouwers die zich niet houden aan de door LVV gestelde eisen met betrekking tot pesticiden. Dit geldt niet alleen voor de telers met als grootste afnemer de exporteur, maar ook de boer die teelt voor de lokale markt. Minister Rabin Parmessar heeft aangekondigd ook te werken aan veilig voedsel voor onze samenleving.

In opdracht van minister Parmessar wordt de productencode maatregel in samenwerking met de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname, VEAPS, met spoed uitgevoerd. Landbouwers die agrarische producten produceren en verkopen moeten znu voorzien zijn van de productencode. Het doel van de codes is om te kunnen traceren van wie het product afkomstig is in gevallen van ongeregeldheden. De codes worden op de verpakking van de exportlading door de exporteur geplaatst. In aanloop daarvan worden de landbouwers getraind in Goede Agrarische Praktijken (GAP) die binnenkort start. Exporteurs horen vervolgens hun exportwaar uitsluitend bij GAP-telers af te nemen. -