Kinderen van Wenzelschool leren over dierenwelzijn op het ministerie van LVV

Kinderen van Wenzelschool leren over dierenwelzijn op het ministerie van LVV

07-08-2019

De leerlingen van de J.Th.Wenzelschool hebben op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, hun kennis verrijkt over dierenwelzijn in Suriname. Dit vond plaats op woensdag 7 augustus 2019 op het LVV-onderdirectoraat Veeteelt. Onder deskundige leiding werd op een interactieve wijze de fysieke en psychische harmonie van het dier met zichzelf en de omgeving overgebracht aan de jeugdigen.

Met de start van deze activiteit is de tergelijketijd ook een aanvang gemaakt met de awarenesscampagne in het kader van dierenwelzijn. Er is bewust voor gekozen de campagne te starten met jonge kinderen, omdat de bewustwording op jonge leeftijd beter aanslaat bij onze jeugd. Dieren maken deel uit van onze gemeenschap en zijn hierdoor onlosmakelijk verbonden met de mens. Er zijn nog teveel dierenhouders die ongestraft hun huisdier of vee, leed bewust of onbewust bezorgen. In december 2016 is de wet Dierenwelzijn aangenomen in De Nationale Assemblee. Vanaf de afkondiging in februari 2017 heeft het ministerie van LVV zich gebogen over vraagstukken betreffende deze wet. Zaken zoals het inhoudelijke over de wet dierenwelzijn en maatregelen die ondernomen moeten worden bij het niet naleven van de wet zijn reeds op tafel gelegd bij onder andere dierenartsen, veehouders en andere stakeholders om te komen tot gezamelijke standpunten.

De kinderen die het ministerie van LVV hebben bezocht voor de awarenesscampagne werden ook ingelicht over de wet Dierenwelzijn en wat te doen bij het meemaken van situaties waarbij de wet niet in acht wordt genomen. LVV-minister Rabin Parmessar die de kinderen toesprak gaf hen mee liefdevol met hun huisdier om te gaan. ‘Wie liefde en respect geeft aan een huisdier, ontvangt het weer terug’, aldus de minister. Hij gaf verder aan frequenter scholen over de vloer van dit departement te willen zien. Kennis vergaart men volgens de minister niet slechts binnen de muren van een leslokaal, maar meer nog door het aangeleerde in de praktijk te aanschouwen en toe te passen.