Kennis en vaardigheden van landbouwvoorlichters worden verrijkt middels Train-the-Trainers

Kennis en vaardigheden van landbouwvoorlichters worden verrijkt middels Train-the-Trainers

19-06-2019

Landbouwvoorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zijn op dinsdag 18 juni 2019 gestart met een 12-daagse training. Het gaat om de Training-the-Trainers GAP voor voorlichters verzorgd door Jenna Wijngaarde, verbonden als consultant bij Capricorn projekt B.V. Tijdens de training worden de voorlichters technieken en vaardigheden aangeleerd om Goede Agrarische Praktijken op een interactieve wijze uit de leggen aan producenten. De minister van LVV, Rabin Parmessar, verrichtte de opening van deze belangrijke training en vroeg aan de trainee om de opgedane kennis daadwerkelijk om te zetten in het op juiste wijze informeren van de producenten.

De 12-daagse training wordt verspreid over 4 weken. Gedurende het eerste deel van de worden pedagogische onderwerpen behandeld. De deelnemers worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om een presentatie voor te bereiden en die te presenteren. Hierop krijgen zij feedback van hun collega’s en de trainer om waar nodig die aan te passen.
Het algemene doel van training is het verstrekken van technische informatie aan landbouwers op een interactieve wijze met name over voedselveiligheid, hygiëne, gewasbescherming en veilig gebruik van pesticiden. Verder moet men in staat zijn de boeren te trainen in Goede Agrarische Praktijken en collega voorlichters te leren om hetzelfde te doen.