INVESTSUR informeert directie en staf LVV

INVESTSUR informeert directie en staf LVV

25-06-2019

De directie en staf van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zijn vandaag geïnformeerd geworden over het Instituut ter Bevordering van Investeringen in Suriname (INVESTSUR). Dit uitvoeringsorgaan is vanuit de overheid belast met het promoten en faciliteren van investeringen in Suriname. Directeur van INVESTSUR, Ike Antonius, heeft middels een presentatie de aanwezigen van de nodige informatie voorzien. Deze sessie maakt deel uit van de uitwisseling van informatie als onderdeel van ‘Awareness Process National Stakeholders’. Op initiatief van minister Rabin Parmessar is deze informatiesessie over INVESTSUR georganiseerd voor de directie en staf van het ministerie. De agrarische sector is één van de sectoren die kan zorgdragen voor duurzame ontwikkeling van Suriname waar investeringen noodzakelijk zijn.

In 2001 is de Investeringswet en in 2002 de wet voor INVESTSUR afgekondigd. INVESTSUR heeft als belangrijk taak de versterking van de ontwikkelingscapaciteit, economische groei en diversificatie, sociale vooruitgang, benutting en bescherming van het milieu te garanderen. Dit orgaan is mede belast met het aantrekken en begeleiden van investeerders over de hele wereld enwel volgens de geldende standaarden. Er zal een toetsing plaatsen vinden van het investeringsvoorstel met behulp van een certificeringssysteem die tot uitdrukking wordt gebracht in een scorekaart. De beoordeling zal gecomplementeerd worden met de effecten op de te realiseren nationale ontwikkelingsdoelen. Het wordt in een rapport vervat en vervolgens aan de regering voorgelegd.    

Ike Antonius die het belang van het ministerie van LVV in de investeringscyclus onderstreepte vroeg om samen na te gaan hoe deze doelen gerealiseerd kunnen worden. Het ministerie van LVV is ook belast met het aanwijzen cq adviseren van onder andere landbouwgronden en andere natuurlijke hulpbronnen welke onder haar resulteren.

Wnd directeur Deepak Jairam die namens minister Rabin Parmessar de openingssessie verrichtte dankte Ike Anthonius voor zijn bereidwilligheid om deze presentatie te verzorgen. Het ministerie LVV is ook vertegenwoordigd in de 9 man tellende Raad van Toezicht bij INVESTSUR.-