Internationale organisaties overhandigen spullen aan imkers

Internationale organisaties overhandigen spullen aan imkers

12-12-2019

Het Global Climate Change Alliance Suriname Adaptation (GCCA) Project van het United Nations Development Programme (UNDP), heeft samen met de Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), met ondersteuning van de Surinaamse overheid de imkers langs de kust spullen verstrekt. Deze spullen kunnen gebruikt worden bij het uitoefenen van hun dagelijkse werkzaamheden. De donatie bestond onder andere uit beschermende kleding, handschoenen, kassen voor het houden van bijen. De overhandiging heeft op donderdag 5 december 2019 plaatstgevonden op het kantoor van IICA.

De donatie is onderdeel van het project “Promoting Sustainable Livelihoods through the Utilization of Permapiculture for Mangrove Rehabilitation in Coastal Communities in Suriname’’. Dit project heeft als doel de verbeterde milieudiensten van bijenbestuivers voor verhoogde bemestingssnelheden en zaadproductie van mangrovebossen langs de kust. Dit project is tot standgekomen door fondsen die beschikbaar zijn gesteld door de Europese Unie (EU) aan de UNDP. Met dit project wordt beoogd de negatieve effecten van klimaatverandering te verminderen en veerkracht op te bouwen door milieuvriendelijke praktijken en de bevordering van de groene economische activiteiten. Deze activiteiten zijn onder andere de kennis en vaardigheden van de bijenteelt in Suriname te verhogen. Daarnaast worden verhoogde genererende inkomsten voor huishoudens langs de kust en langs oeverzones van grote rivieren in Suriname gecreëerd, door betrokkenheid alsook de verkoop van honing en andere bijenproducten.

De jongeren van deze gebieden zullen worden betrokken bij deze activiteiten. Aan hen zal worden geleerd wat de milieudiensten zijn van de mangrove en het effect voor bijen bestuiving. Daarnaast zullen zij bewust gemaakt worden van de gevolgen van klimaatsverandering en mogelijke aanpassingsbenaderingen. Het beleid van het Ministerie van LVV is onder andere erop gericht efficienter en effectiever te werk te gaan, welke zal resulteren in meer opbrengsten alsook lagere kosten. Zowel het upgraden van kennis alsook het aan gaan van samenwerkingen zijn voor Minister Rabin Parmessar van eminent belang en zullen van zijn ministerie altijd ondersteuning vinden.