Inspectie van vaar- en vistuigen voor verlenging visvergunning 2020 afgesloten

Inspectie van vaar- en vistuigen voor verlenging visvergunning 2020 afgesloten

02-12-2019

Voor het verlengen van de visvergunningen voor het jaar 2020 is een inspectie van vaar- en visvaartuigen een vereiste. De inspecties zijn reeds in augustus 2019 gestart. De categorie binnenwateren visserij (BV) en de categorie Surinaamse Kustwateren (SK) zijn reeds afgesloten. Volgens Parveen Amritpersad, Hoofd Monitoring en Inspectie, is de opkomst goed te noemen, de vaar- en vistuigen die niet ter inspectie zijn aangeboden vanwege verschillende reden, worden daartoe nog in de gelegenheid gesteld, geeft Amritpersa aan. Per 1 januari 2020 moeten alle vergunninghouders beschikken over een geldige vergunning en het nieuw VMS Systeem.

De inspectie voor de verlenging van de visvergunning zijn vroeg in het jaar aangevangen en ook het nieuw controlesysteem welke is overeengekomen tussen de visserijorganisaties en het Ministerie van LVV. Dit controlesysteem was onder meer bedoeld dat ruim van tevoren de vergunninghouders op de hoogte wordt gesteld van een dag en tijdstip waarop zij alle op naam geregistreerde vaar- en vistuigen moet aanbieden ter inspectie. Als de aangeboden vis- en vaartuigen niet voldoen aan de gestelde eisen, krijgt de vergunninghouder de gelegenheid het vastgestelde aan te passen en deze weer aan te bieden voor inspectie.

Tijdens de inspectie werd door de inspecteurs kennisgenomen van zaken die de vergunninghouders kenbaar maakten die het uitoefenen van hun werkzaamheden bemoeilijken. Deze informatie werd doorgespeeld aan de leiding van het Ministerie, die samen met de sector zal nagaan wat gedaan kan worden. Een veel gehoorde klacht is dat van illegaliteit in deze sector. De minister van LVV, Rabin Parmessar, heeft hierover gesproken met de International Maritiem Organization, IMO, die onmiddelijk ondersteuning heeft toegezegd. Zo zal er een studie plaatsvinden welke onder andere moet gaan vaststellen de omvang van de illegaliteit alsook hoe deze het best aan te pakken. Het streven van de minister is erop gericht de sector duurzaam te ontwikkelen, en dit zodanig dat beide partijen er voordeel aan hebben en de continuiteit van de sector gegarandeerd is.