Informatieoverdracht projecten FAO en IDB aan minister Parmessar

Informatieoverdracht projecten FAO en IDB aan minister Parmessar

01-06-2019

Vertegenwoordigers van de voedselorganisatie, FAO, en de Inter-Development Bank (IDB) hebben samen met de verschillende Focal Points van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) informatie verschaft aan minister Rabin Parmessar. Er zijn diepgaande gesprekken gevoerd met de partijen en ook zijn er powerpoint presentaties gehouden over de verschillende projecten die het ministerie heeft met de bovengenoemde organisaties. De directie en het staf van het ministerie, die ook aanwezig waren, hebben ook invulling gegeven bij de informatieoverdracht.

Een van de grootste projecten is het SAMAP (Suriname Agriculture Market Access Project) met als doel om de duurzame agrarische ontwikkeling in Suriname te versterken door middel van een meer concurrerende en veilige productie en betere toegang tot de exportmarkt. De nadruk zal gelegd worden op fruit en groente, niet-van-hout bosprodukten en de verwerking van wortelgewassen door gemeenschappen in het binnenland. Er zal gewerkt worden met minstens 1.000 kleinschalige landbouwers, waarvan tenminste 30% vrouwen. 100 landbouwers, landbouworganisaties en -bedrijven zullen ondersteund worden bij het verbeteren van hun markttoegang door het realiseren van kwalitatieve produktie, verwerking en een verbeterde concurrentiepositie. Ook worden tenminste 15 landbouwbedrijven ondersteund met het verkrijgen van bankleningen. De Europese Unie (EU) financiert SAMAP voor een bedrag van 12.8 miljoen Euro en wordt in samenwerking uitgevoerd met de Voedsel- en Landbouworganisatie, FAO. De launch was op 28 mei 2018 en de duur van het project is 4 jaar.

Minister Parmessar zal met het team van het ministerie, de FAO, de IDB en andere authoriteiten verder werken aan de realisatie van de projecten. Eén van de meest belangrijke acpecten die aan de orde is gekomen, was betere commmunicatie tussen de partijen. De bedoeling is niet om alleen de communicatie te verbeteren tussen het ministerie en de buitenlandse organisaties, maar de communicatie met de belanghebbenden van de sector in het bijzonder de agrariërs. Het ministerie is hard op weg om op dit vlak te verbeteren.