IICA start workshop over "Geospatial 3D- Modeling Tools for Evident Based Decision making in Agriculture Disaster Risk Management"

IICA start workshop over "Geospatial 3D- Modeling Tools for Evident Based Decision making in Agriculture Disaster Risk Management"

04-11-2019

The Inter- American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) heeft in samenwerking met de Food and Agriculture Organization (FAO) de workshop " Geospatial 3D- Modeling Tools for Evident Based Decision making in Agriculture Disaster Risk Management" georganiseerd voor de landbouwvoorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De vertegenwoordigers van het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OWMCP), docenten van de Stichting Polytechnic College Suriname (PTC) en studenten van de Anton De Kom Universiteit van Suriname nemen deel aan deze workshop. De workshop wordt gehouden in het SAIS-gebouw van het ministerie van LVV en duurt van maandag 4 november 2019 tot en met donderdag 7 november 2019.

Droogtes, stijgende zeespiegel, orkanen, overstromingen, toenemende lucht- en zee-oppervlaktetemperaturen en vernietiging van ecosystemen hebben een grote impact op de agrarische sector met als gevolg een directe impact op de garantie van voedselzekerheid voor mens en dier. Deze workshop zal zorgdragen dat een betere planning voor het uitvoeren van agrarische activiteiten wordt gemaakt middels het gebruik van 3D- of satellietbeelden.

Deskundigen van IICA International zijn gehaald voor de workshop. Enkele onderwerpen welke in het programma opgenomen zijn; Climate Smart adaption technologies (irrigation and crop management) en Introduction Geospatial 3D-Modeling and Drone Operations. In het programma zijn er veldbezoeken te Uitkijk en Weg naar Zee opgenomen, waar demonstraties van de drone en bodem- en waterbeoordeling zullen worden gegeven.