Herstel kapotte sluisdeur Monitorweg door LVV en RO

Herstel kapotte sluisdeur Monitorweg door LVV en RO

18-09-2019

De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Rabin Parmessar heeft dinsdag 17 september 2019 de opdracht gegeven voor onmiddellijk herstel van de kapotte sluisdeur aan Monitorweg te La Poule in het district Saramacca.

De landbouwers van deze omgeving hebben melding gemaakt van de kapotte sluisdeur en deze gerapporteerd aan de ressortleider Dhr. Frits Sabajo. De Ressortleider heeft dit medegedeeld aan de coördinator regio midden dhr. Rudie Martodimedjo. Martodimedjo heeft zijn directe chef, de Onderdirecteur Landbouw Ashween Ramdin, het probleem voorgelegd waarna de minister in kennis werd gesteld. In een poging de dc van Saramacca te bereiken heeft de coördinator ook het DNA-Lid mevr Naomi Samidin geïnformeerd, waarna zij met de dc het een en ander heeft afgestemd ten uitvoering van de werkzaamheden. De landbouwers die alarm sloegen gaven te kennen dat bij het uitblijven van directe acties, de landbouwgronden grote problemen zullen ondervinden. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft vanuit haar verantwoordelijkheid het beheer van enkele waterwegen, sluizen en kanalen in de verschillende districten.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de medewerkers van het ministerie LVV en Regionale Ontwikkeling. Het benodigde materiaal is door de District Commissaris DC Sharwankoemar Ramai beschikbaar gesteld zodat de sluisdeur volledig kon worden hersteld. Het technisch personeel van het ministerie van LVV zal op reguliere basis de controle en onderhoudswerkzaamheden van de verschillende sluizen binnen de landbouwgebieden die onder haar beheer vallen verrichten.

In het kader van de diversificatie van de economie en productie binnen de agrarische sector heeft de bewindsman zijn volledige ondersteuning toegezegd aan de landbouwers.

De minister heeft aan het onderdirectoraat Landbouw gevraagd een inventarisatie te maken van alle landbouwgebieden in het district Saramacca en waar dringende aanpak vereist is.