GAP-training Melkveehouderij succesvol afgesloten

GAP-training Melkveehouderij succesvol afgesloten

13-11-2019

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft na 7 jaren wederom de training in Good Agricultural Practices in de Melkveehouderij, gehouden voor melkveeboeren uit de gebieden Saramacca en Wanica-A en C. Deze training is op dinsdag 12 november succesvol afgesloten.  

De GAP-training heeft als doel de participanten tools aan te reiken voor onder andere efficiёnte melkproductie en verbeterde melkkwaliteit, kostenbesparing, rasverbetering en rassenkeuze. De theoretische en practische training die door de melkveeboeren als vrij intensief werd ervaren behelste vele onderwerpen waaronder melktechnieken en melkhygiëne, grasland management, voedings management, body condition score en dierenwelzijn. De participanten brachten ook een bezoek aan de Staatsboerderij NV, alwaar zij kennis maakten met de farm-management en machinale productietechnieken.

De melkveeboeren gaven aan het eind van de training te kennen dat zij de opgedane kennis goed kunnen gebruiken om zo de melkproductie- en kwaliteit omhoog te stuwen.Het ministerie van LVV verwacht dat de melkveeboeren het aangeleerde daadwerkelijk in de praktijk zullen toepassen en deze verder delen met de overige melkveeboeren. 

De tweede GAP-training wordt gehouden in het district Para in de periode 18 november t/m 22 november 2019. Minister Rabin Parmessar heeft het onderdirectoraat Veeteelt gevraagd extra aandacht te besteden aan de sector en de trainingen zo verspreid mogelijk te houden in het land. De sector mag te alle tijden rekeningen op het ministerie.