Evaluatie Reverse Linkage Project in de rijstproductie

Evaluatie Reverse Linkage Project in de rijstproductie

15-06-2019

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een evaluatiegesprek gevoerd over het Reverse Linkage Project in de rijstproductie, waar het ministerie bijbetrokken is. Bij dit onderhoud, welke vooraf gaat aan een orientatiebezoek van de minister, participeerden naast zijn staf, Nareen Gajadin, directeur van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON), Jamal Baker van het Management of Agriculture Exchange (MAX) Consultancy bedrijf en de Ambassadeur Anwar Lallmohamed, Surinames vertegenwoordiger in de raad van het bestuur bij de Islamatic Development Bank (IsDB).

Het project genaamd 'Reverse Linkage Project between Suriname and Malaysia in Rice Production' gaat haar tweede fase in. Met de Malaysian Agricultural Research and Development Institute (Mardi Holding) is in maart 2016 de bovengenoemde samenwerking aangegaan voor een periode van 3 jaar, welke gefaciliteerd wordt middels een lening van 5.896 Miljoen USD aan Suriname. Dit project omvat een drietal componenten: 1.Ondersteuning in veredeling en agronomisch onderzoek, 2.Ondersteuning in bodemonderzoek en 3.Ondersteuning in een geïntegreerd water management systeem. De counterpart is het ministerie van Financiën die verantwoordelijk is voor het beschikbaarstellen van de financien en de monitoring daarvan, terwijl het ministerie van LVV en ADRON het project uitvoerd.

De IDB Group heeft de Reverse Linkages (RLs) ontwikkeld, speciaal voor hun lidlanden, en opgenomen in hun Member Country Partnership Strategy (MCPS), met als doelstelling om de samenwerkingsverbanden op hoger niveau te brengen. RLs dient als richtlijn voor de operaties en de programma's voor een periode tussen de 3 – 5 jaar in de lidlanden van de IDB Group. Binnenkort vangt het 2e RL-project dat betrekking heeft op kunstmatige inseminatie voor verbetering van de kwaliteit en bestand van de veestapel in Suriname aan; dit deel zal samen met Singosari National Artificial Insemination Centre (SNAIC) uit Indonesië worden uitgevoerd.

De minister van LVV gaat vandaag, zaterdag 15 juni 2019, een bezoek afleggen aan ADRON in het district Nickerie voor een persoonlijke oriëntatie van dit project.