Eerste Task Teamvergadering voorbereiding National Food Safety Agency (NFSA)

Eerste Task Teamvergadering voorbereiding National Food Safety Agency (NFSA)

04-11-2019

Op maandag 4 november 2019 is de eerste National Food Safety Agency (NFSA) task teamvergadering gehouden. In deze NFSA task team hebben zitting afgevaardigden van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Volksgezondheid en Handel, Industrie en Toerisme. De oprichting van de NFSA is nodig, omdat Suriname vaker te maken heeft gehad met importweigeringen van voedingsmiddelen van agro-voedsel- en voedselproducten als gevolg van o.a. het niet voldoen aan de EU-eisen en omdat er een onevenwichtig toezicht is op agro-voedsel- en voedselproducten op de Surinaamse markt. Het opzetten van een Surinaamse Autoriteit voor Voedselveiligheid is van eminent belang. Om een dreigende voedselveiligheidscrisis te voorkomen zal gewerkt moeten worden aan de inefficiëntie en versnippering van het beheer van voedselveiligheid in Suriname.

Dit initiatief maakt deel uit van de ‘Suriname Agriculture Market Access Project’ (SAMAP)-component 2 inzake Voedselveiligheid. Onder leiding van Mevrouw Colli-Wongsoredjo, directeur van de Stichting Viskeuringsinstituut (VKI), en Jenna Wijngaarde, SAMAP’s Nationale Food Safety Consultant, is er met de vertegenwoordigers van de ministeries gesproken over onder andere, het concept werkplan voor het opzetten van NFSA met een voorbereidingsperiode tot loopt tot het jaar 2020. Het NFSA task team organogram en de instructies voor het opstellen van de NFSA-wet zijn ook onderdelen van deze voorbereidingen. Juliette Colli, is de voorzitter van het NFSA Task Team; met haar kennis en bekwaamheid zal zij zeker in staat zijn het team te leiden in het opzetten van dit instituut. Minister Parmessar heeft ook het voorstel gedaan aan het team, om de bijdrage van de private sector mee te nemen bij de opzet van de NFSA ter waarborging van de voedselveiligheid in Suriname. -