Concept Plantenbeschermingswet besproken met relevante actoren

Concept Plantenbeschermingswet besproken met relevante actoren

15-08-2019

Het ministerie van LVV is sinds enkele weken bezig een actieplan uit te voeren, zodat Suriname kan voldoen aan de internationale standaarden op het gebied van veilige voedsel productie. Belangrijk onderdeel hierbij is het juridisch kader. In opdracht van de minister van LVV, Rabin Parmessar, wordt thans door deskundigen van het ministerie en de relevante actoren gewerkt aan de modernisering van de wet- en regelgeving hieromtrent.

De oude Plantenbeschermingswet uit 1965 dient te worden vervangen, waarbij een sterke verankering plaatsvindt van veilig voedsel voor de consument. Het importeren van voedingswaren wordt aan strenge fytosanitaire eisen gesteld, alsook de export van landbouwproducten. Tevens zal de nieuwe Wet aansluiten op de nieuwe vastgestelde exportregels naar de Europese Unie (EU). Verder wordt bij de nieuwe Wet rekening gehouden met de verschillende aspecten waaronder technische en veiligheid maatregelen, en welke sancties daartegenover staan bij het niet naleven van de Wet. De aanpak van illegale praktijken wordt opgenomen in de strafbepalingen waaronder hoge boetes.

Op woensdag 14 augustus 2019 was er een bijeenkomst ter bespreking van de conceptwet. Minister Rabin Parmessar van LVV participeerde aan deze bijeenkomst. Verder participeerden aan deze bijeenkomst directie, staf en deskundigen van het ministerie van LVV, het ministerie van Justitie en Politie, het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme, de vaste Commissie LVV van De Nationale Assemblee (DNA), Bureau van Openbare Gezondheidszorg (BOG), NV Luchthavenbeheer, NV Havenbeheer, Douane Korps, studierichting Agrarische Productie van de Anton de Kom Universiteit, Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS), en het Suriname Standaarden Bureau (SSB).

Deze bespreking is de eerste in een reeks van besprekingen die moeten volgen, zodat er een goede conceptwet kan worden geformuleerd. Het streven is erop gericht om maandag 19 augustus de nieuwe Plantenbeschermingswet aan te bieden aan DNA.-