Commissariaat Zuid-West ingelicht over verantwoord gebruik van pesticiden

Commissariaat Zuid-West ingelicht over verantwoord gebruik van pesticiden

19-09-2019

De afdeling Bestrijdingsmiddelen van het Ministerie van LVV is maandag jl. gestart met de pesticide-bewustwordingsweek. De districtscommissarissen zijn benaderd om ook hun bestuursambtenaren verantwoord pesticidengebruik bij te brengen, zodat zij dit kunnen meenemen bij het opstellen van beleidsdoelen m.b.t. de productie binnen hun regio.

De kick-off was op het Districtsommissariaat van Commewijne te Nieuw Amsterdam.  Vandaag was het de beurt aan het commissariaat Zuid-West van Paramaribo, waar ook deze bestuursambtenaren volledig zijn ingelicht over het pesticidenbeleid.  In het geheel Caribisch gebied wordt deze week extra aandacht besteedt aan pesticidenbeheer.  Het thema dit jaar is: Verhogen van de bewustwording en opbouw van kennis voor een gezonde natie, via duurzaam ketenbeheer van pesticiden en het promoten van alternatieven". De drie voorgaande jaren was het een “Bottom up approach”; d.w.z. dat rechtstreeks met de man van de straat werd gecommuniceerd. Dit jaar is er gekozen voor een “top down” benadering. Carmen van Dijk, Wnd. Hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen geeft aan, dat de bestuursambtenaren een bijzondere rol te vervullen hebben in hun ressortgebieden. Voor deze groep ambtenaren is deze materie daarom heel erg belangrijk, omdat zij de opgedane kennis kunnen toepassen in hun werk. Minister Rabin Parmessar heeft zijn volledige ondersteuning, bij het op gang brengen van de awareness dwars door het hele land, aan de afdeling toegezegd. Alleen zo kunnen wij namelijk bespaard blijven van de verschillende ziekten en gevaren die verkeerd gebruik van pesticiden met zich kunnen meebrengen.