CARICOM-lidlanden in Suriname voor regionale voedselveiligheid workshop

CARICOM-lidlanden in Suriname voor regionale voedselveiligheid workshop

24-07-2019

In Suriname is de regionale workshop "Caribbean Workshop on Coördinated Food Standard Setting" vandaag van start gegaan. Voedselveiligheid en toezichthoudende organen uit de CARICOM-lidlanden en vertegenwoordigers van diverse ministeries in Suriname komen van 23 tot en met 25 juli 2019 bijeen voor het vaststellen van gezamelijke standaarden aangaande voedselveiligheid in de regio. Deze workshop is één van de activiteiten van het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) onder leiding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, en wordt in samenwerking met de Caribbean Agriculture, Health and Food Safety Agency (CAHFSA) geörganiseerd. LVV minister Rabin Parmessar die de officiële opening van de workshop verrichtte, is van mening dat met de afgekondigde verscherpte exportmaatregelen van de Europese Unie, Suriname met de neus op de feiten is gedrukt betreffende onze nationale voedselveiligheid. Vanuit het ministerie zijn er reeds tal van programmas opgezet om tezamen met diverse partners op korte termijn de locale voedselvoorziening en de export veilig te stellen. Zo haalde de minister de nu gaande nationale registratie aan van boeren die hun groenten aanbieden als exportwaar en de landelijke intensieve bewustwordingsprogramma’s inzake bestrijdingsmiddelen. Dit en meer wordt als een geïntegreerd pakket uitgevoerd. Minister Parmessar zegt niet te zullen stoppen met werken aan veilige voedselstandaarden totdat wij nationaal alles gedaan hebben aan het verzekeren van veilig voedsel op onze lokale verkoopplaatsen. Uit de presentaties tijdens de opening van de workshop bleek dat er nog veel werk aan de winkel is. Eén belangrijke punt is het ontbreken van kennis bij de consument. Wordt dat aangepakt, dan zal de consument hogere eisen kunnen stellen aan de producent. Karl Lizerot, counselor en Head of Coöperation van de EU zegt dat los van onze voedselveiligheid waar nog hard aan gewerkt moet worden, de EU waarneemt dat Surinamers hun eigen product niet voldoende waarderen, wat jammer is gezien de grote diversiteit. Los van voedselveiligheid ziet de EU graag dat ook daaraan gewerkt wordt om zodoende niet slechts toegang te hebben tot de Europese landen, maar ook de rest van de wereld. -