Bewoners Pikin Slee krijgen certificaat landbouwtraining

Bewoners Pikin Slee krijgen certificaat landbouwtraining

27-11-2019

Een delegatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op verzoek van de dorpbewoners van Pikin Slee in het ressortgebied Boven Suriname in het district Sipaliwini, wederom een landbouwtraining verzorgd. Na een trainingssessie van 3 dagen hebben de deelnemers een certificaat ontvangen. De training bevatte een herhaling van de eerder verzorgde training ‘Algemene landbouwtraining en plantvermeederingtechnieken’ en daarnaast werd de focus gelegd op het gewas gember. Deze training is wederom in samenwerking met Tropenbos Suriname georganiseerd met behulp van fondsen van de Global Environment Facility (GEF) Small Grants Programme (SGP), welk een programma is dat door de United Nations Development Programme (UNDP) wordt geimplementeerd.

De training heeft plaatsgevonden van 18 – 20 november jongstleden en is verzorgd geworden door de deskundigen van het ministerie van LVV, Humphry Warsodikromo en Armand Madoerjat. Het praktische gedeelte van de bovengenoemde training werd wederom gegeven aan de dorpbewoners. De marrons planten over het algemeen knolgewassen, wortelen en hooglandrijst in het binnenland. Vanwege de interesse voor de productieverhoging van gember bij de bewoners van Pikin Slee, is een training over het telen van dat gewas gegeven.

Eind juli 2019 vond de eerste landbouwtraining die 4 dagen duurde plaats. Aan het dorp zijn er 35 citrusbomen gedoneerd met de bedoeling een moedertuin op te zetten voor het aanmaken van nieuwe citrusplantmateriaal. Deze ontwikkeling van de landbouwproductie zal dit dorp, die regelmatig bezoek krijgt van toeristen, ten goede komen. Minister Parmessar heeft training hoog in het vaandel staan, van zowel het LVV-personeel alsook de dienstverlening naar de samenleving toe. Het ministerie stelt nog altijd trainingen beschikbaar voor iedere Surinamer.