‘Basic Business Skills’ training voor personeel LVV

‘Basic Business Skills’ training voor personeel LVV

06-08-2019
Personeelsleden van de verschillende onderdirectoraten van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, namen van 5 tot 6 augustus 2019 deel aan een tweedaagse training. Deze training ‘Basic Business Skills’ werd verzorgd door het ministerie van Arbeid in samenwerking met de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE).
 
Enkele onderwerpen die verzorgd werden tijdens de training Basic Business Skills zijn:
- Leiderschap
- Verandermanagement
- Communicatie
- Ethiek
 
Aan deze twee-daagse training namen 20 personeelsleden deel.
 
Op instructies van minister Rabin Parmessar, gegeven aan de HRM afdeling van het ministerie, zijn acties ondernomen om trainingsprogramma’s op te zetten, zodat het personeel extra vaardigheden wordt bijgebracht. Deze training is voor alle LVV’ers bestemd.
 
Het beleid van minister Parmessar is erop gericht het personeel adequaat en bekwaam te maken ter uitvoering van de vastgestelde doelen. Hij heeft daarom tijdens de certificaatuitreiking de deelnemers opgeroepen zich in te zetten om bij te dragen aan het realiseren van de beleidsdoelen.
 
De afdeling HRM van LVV geeft aan dat het vervolg van deze training tegen eind augustus wordt voortgezet door ATM.