A.L. Waaldijkcollege hield infodag voor geinteresseerden over de Opleidingen Medewerkers Slagerij, en Vleesbewerking en –verwerking

A.L. Waaldijkcollege hield infodag voor geinteresseerden over de Opleidingen Medewerkers Slagerij, en Vleesbewerking en –verwerking

30-07-2019

Het A.L. Waaldijkcollege zal in oktober 2019 de opleidingen Medewerker Slagerij en  Vleesverwerking en – bewerking aanbieden. De opleiding Vleesverwerking en –bewerking is speciaal opgezet voor mensen met een achtergrond in de Horeca. In verband hiermee werd er op donderdag 26 juli jl tijdens een infodag op het Waaldijkcollege, informatie verschaft aan geïnteresseerden over deze opleidingen.

Het opleidingsprogramma bestaat uit een theorie als praktijk gedeelte, waarbij algemene als specifieke competenties van het slagersvak worden aangeleerd. Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zal deze opleidingen ondersteunen met het verzorgen van de vakonderdelen in Voedselveiligheid.

De opleidingen bestaan uit 3 modules. Na elke module, die uit 4 vakken bestaan, zal er een examen afgenomen worden. De studenten die zich aanmelden voor deze opleiding zijn verplicht om naast een pasfoto, een CBB-uitreksel en een Food handlers keuringscertificaat van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg te overleggen. Sinds de start van deze opleidingen in 2013 zijn er al ongeveer 50 afgestudeerden afgeleverd. Na het behalen van het diploma Toonbankslager zijn de studenten bevoegd om hun eigen slagerij of vlees verwerkings bedrijf te openen. Clyde Overman, de coördinator van de MBO opleidingen bij het A.L.Waaldijkcollege geeft aan dat de opleidingen in voedselverwerking een onderdeel vormen van de MBO opleidingen die sinds 2011 worden verzorgd. Het A.L. Waaldijkcollege zet deze opleidingen voort, waarmee zij in de jaren tachtig is gestart met slagersvakopleidingen.

Naar zeggen van Overman was er een onderbreking tussen 2014 en 2010, met als gevolg een groot te kort aan gekwalificeerde slagers. Het doel van deze opleiding is om de bekwaamheid in stand te houden en te verbeteren. Overman benadrukt dat er veel waarde wordt gehecht aan de voedselveiligheid en vleeskennis van de slager, opdat zij de samenleving op een zeer efficiënte wijze kunnen bedienen van vlees. Suriname heeft dus behoefte aan goed opgeleide slagers. Minister Rabin Parmessar heeft op een onlangs belegde persconferentie ook aangegeven hoe belangrijk voedselveiligheid is voor onze samenleving. De totale overheid heeft aandacht voor dit vraagstuk. Als samenleving zullen wij daarom extra alert en waakzaam moeten zijn bij wie en waar wij onze voeding kopen.-