ADRON-salarissen buiten schuld van het ministerie van LVV gestort op inactieve rekening ADRON

ADRON-salarissen buiten schuld van het ministerie van LVV gestort op inactieve rekening ADRON

09-07-2019

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, wenst de gemeenschap te informeren dat de salarissen van het ADRON-personeel wel optijd gestort zijn geworden. In de pers verscheen het bericht dat het personeel van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekcentrum in het district Nickerie, ADRON, haar salaris inclusief vakantiegeld over de maand juni 2019 niet zou hebben ontvangen. Vanuit het ministerie zijn de verplichtingen met betrekking tot de stortingen wel optijd verricht. Echter blijkt dat vanuit het instituut ADRON zelf een in-actieve werkrekening is doorgegeven waardoor de gelden van het personeel daarop terecht zijn gekomen. Minister Rabin Parmessar heeft opdracht gegeven om dit problem direct op te lossen.

Het ministerie deelt de samenleving mede dat dit probleem intussen is opgelost en het personeel thans beschikt over haar salaris. Het ministerie hoopt dat dit soort situaties voorkomen kunnen worden en dat het personeel van het instituut kan rekenen op haar salarissen.