Aandacht voor de import verbod en het gerbuik van Glyfosaat in Suriname

Aandacht voor de import verbod en het gerbuik van Glyfosaat in Suriname

06-07-2019

Ondanks het feit dat het omstreden middel Glyfosaat in de VS en de EU nog steeds wordt toegestaan, heeft de Surinaamse overheid besloten, op basis van het feit dat de wereld gezondheids organisatie WHO in 2015 (IARC) heeft aangegeven, dat dit middel mogelijk kankerverwekkend is voor de mens, de import vanaf 01 januari 2019 te verbieden en de verkoop en gebruik ervan vanaf 01 januari 2021. Dit, uit voorzorg om onze samenleving te beschermen tegen alle negatieve gevolgen van dit middel. Bovenstaande staat vermeld in het Staatsbesluit van 08 januari 2019, houdende wijziging van het Staatsbesluit van 16 april 2012, ter uitvoering van artikel 9 lid 6 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1972 (G.B 1972 no. 151 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005) (S.B. 2005 no. 18) (Bestrijdingsmiddelen besluit 2011)(S.B. 2012 no. 65).

Deze herbicide met als handelsnaam Glyfosaat en of Round-up kan als actieve stof hebben:

-           Dimethylsulfonium salt

-           Glyfosaat-ammonium

-           Glyfosaat-diammonum

-           Glyfosaat-dimethylammoniumchloride

-           Glyfosaat- isopropylammonium

-           Glyfosaat-kalium

-           Glyfosaat-sesquisodium

De volgende herbiciden zijn verkrijgbaar in de handel: Glufosinaat Ammonium, Paraquat dichloride, 2-4 D, Metsuferon Methyl (alleen voor de rijstsector), Bispyribac sodium, Fenoxy-P-Ethyl en Clethodim.

Wanneer over alternatieven voor Glyfosaat wordt gesproken, moet niet alleen uitgekeken worden naar andere chemishe vervangingsmiddelen, maar ook naar andere mechanische mogelijkheden of teelttechnieken. Bij mechanisch is dat maaien met de brushcutter en daarna het maaisel als mulch tussen de planten plaatsen. Verder het tijdig ophalen van trenzen en grondbewerking met laaggroeiende bodembedekkers vlinderbloemige planten (in boomgaarden) zijn van belang. Indien men toch voor een chemisch aanpak gaat, dient men wel de eigen veiligheid in acht te nemen door de juiste Persoonlijke Beschermingskleding (PPE) in acht te nemen en de gebruiksaanwijzingen stipt te volgen als het aankomt op docering en herbetredingstijd.

Aan de samenleving wordt derhalve gevraagd zo min als mogelijk of zelf helemaal niet te werken met Glyfosaat. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zal er alles aan doen om vervangings middelen voor te stellen en zal via de afdeling Voorlichting de gemeenschap blijven informeren over de gevolgen bij het gebruikt van dit omstreden middel.

Minister Rabin Parmessar heeft in zijn beleid opgenomen en aangekondigd dat dit ministerie er mede voor moet zorgen dat onze samenleving bespaard wordt van allerlei soorten ziekten die deze middelen teweeg kunnen brengen. Het is beter deze ziekten te voorkomen door de awareness opgang te brengen en te werken aan veilig voedsel. Immer zijn wij met zijn allen verantwoordelijk voor een gezonde samenleving. -